Alle barn fortjener gode sanitære forhold

Sammen skal vil installere vanntanker og sanitært utstyr ved 80 av våre barnehager.

Gi nå

Vet du det?

Det er to millioner førskolebarn som lever i ekstrem fattigdom i Sør-Afrika.

Barnehager sikrer for mange av dem å komme ut av fundamental omsorgssvikt.

I barnehager trengs det vann for å beskytte dem i forhold til COVID-19 smitte og å bidra til verdige sanitære forhold.

En god fremtid

Vann legger også grunnlaget for at barnehagene kan utvikle sine egne grønnsakshager, og slik sikre barna et bedre kosthold.

Det fattigste området i Sør-Afrika

Bizana i Eastern Cape er det fattigste området i Sør-Afrika. Dette er hvor Impande Foundation arbeider.

Impande har her registrert 80 barnehager som ikke har tilgang på vann

Disse vil være stengt inntil de får vann.

Mange av 2400 førskolebarn er i risikosonen for å bli overlatt til seg selv på dagtid og stagnere i sin utvikling.

Dette er hvordan vi løser problemet

Denne høsten skaffer Impande vanntanker, vann, toaletter og sanitært utstyr til 80 barnehager.

42 barnehager er nå blitt utstyrt. De øvrige skal være klargjort før jul.

Vi har samlet inn midler til 42 barnehager og sammen skal vi klare 80 til høsten er omme!

Når utstyret er på plass samles det vann fra taket, eller fra kommunens vanndistribusjonsbiler.

Det koster bare kr 6000,00 å installere dette ved hver barnehage. Det tilsvarer kun kr 150,00 per barn!

Barnehager utstyrt i kampanjen 53%

Du kan gjøre en forskjell i mange barns liv!

Gi din gave til Impande Foundation Norway via Vipps 28 865 eller bankkonto 1201 51 98 085. Merk gaven vann! Tusen takk for at du bryr deg!

Gi nå