Alle barn fortjener gode sanitære forhold

Tillsammans kommer att installera vattentankar och sanitära utrustning på 80 av våra förskolor.

Vet du det?

  • Totalt räknar man med att ca 17 miljoner sydafrikaner lever under det som FN betecknas som extrem fattigdom.
  • Om förskolorna är inte kan öppna riskerar barnen att lämnas utan tillsyn. Det finns inget vatten där, och vatten behövs för att skydda sig från Corona-infektionen.
  • Vi är i dagtid ofta ensam och ingen bryr sig eftersom mamma måste ut för att se till att vi har något att leva på

Det fattigaste området i Sydafrika

Impande Foundation arbeider i Bizana i Eastern Cape. Det er det fattigste området i Sør-Afrika. Det är det fattigaste området i Sydafrika. Här har organisationen identifierat 80 förskolor som saknar tillgång på vatten. Dessa kommer att stängas tills de får vatten och 2.400 förskolebarn riskerar att stagnera i sin utveckling

Förskolor utrustade i kampanjen 31%

Vi har samlat in medel för 25 förskolor och tillsammans kommer vi att klara 80 i slutet av hösten!

Det kostar bara 6000,00 att installera detta på varje dagis.

När vattentanken är på plats kan man samla in regnvatten från taken eller fylla dem med vatten från kommunens vattendistributionsbilar.

Vill du hjälpa till?

Gi din gave til Impande Foundation Norway via Vipps 28 865 eller bankkonto 1201 51 98 085. Merk gaven vann! Markera gåvan med ”vatten”! Tack så mycket för att bry!