NAG , Network Action Group, är en icke-statlig organisation som identifierar, stöder och utvecklar lokala gräsrotsinitiativ i UGU distriktet i KwaZulu Natal och i Eastern Cape. Ungefär 550 lokala initiativtagare är medlemmar i NAG. NAG har mycket goda kunskaper om var utvecklingsbehoven är störst och var vi har störst chans att lyckas med olika utvecklingsinsatser för barn och ungdomar. Se NAGs hemsida: http://www.nag.org.za/