Project Description

Et multifunksjonelt drop-in-senter for utsatte og fattige barn og unge er nå under bygging i Nqabeni. Nqabeni ligger ca 60 km fra Port Shepstone innover i landet mot Drakensberg. Grunsteinen ble lagt ned onsdag den 7. mars 2018. Senteret vil være ferdig utbygget ca 1 august 2019. Konserter, julegaver fra SATS og minnegaver etter Åsleik Engmarks bortgang har så langt bidratt til byggingen av dette senteret. Hele senteret vil bli oppført innenfor en ramme av ca 990 000 kroner.

Under  et distriktsmøtet på Ulsrud VGS i april 2018 ble SATS tildelt en gave fra Lions Oslo på kr. 10 000,- for sitt sosiale samfunnsansvar. SATS og IMPANDE løfter sammen for å virkeliggjøre Ubuntu Abande-senteret.