NAG, Network Action Group, er en Non Governmental Organization, NGO,  som identifiserer, støtter og utvikler lokale grassrotinitiativ i UGU distriktet i KwaZulu Natal og i Eastern Cape. Ca. 550 lokale initiativ er medlemmer i NAG. NAG har på denne måten meget god kunnskap om hvor utviklingsbehovene er størst og hvor det er størst sannsynlighet for å lykkes med utviklingstiltak blant barn og unge. Se NAGs nettside: http://www.nag.org.za/