Impande driver et omfattende utviklingsarbeid blant barn og ungdom

Impande driver et omfattende utviklingsarbeid blant barn og ungdom i Ugu District i KwaZulu-Natal og Bizana i Eastern Cape ca. 13 mil sør for Durban. Dette arbeidet har fokus på skoleutvikling, barnehageutvikling, bygging av utviklingssentra, opplæring av førskolelærere, fagveiledere i sosialt arbeid, jus-studenter, opplæring i søm og etablering av systuer. Så langt er 49 prosjekter blitt fullført og overført til lokale krefter. Impande satser spesielt på å gi barn i førskolealderen det de trenger av fysisk, mental og verdimessig stimulering.

Gjennomførte prosjekter

Impandes tilnærming til bistandsarbeid

Impande legger vekt på kompetanse og kunnskapsoverføring, ansvarliggjøring og utvikling av gode vaner.

Impande satser primært på tiltak rettet mot den yngre generasjon.

Impande tenker helhetlig mht. hvilke behov den lokale township og omlandet har. Dette betyr i praksis at Impande kartlegger behov og satser på flere små tiltak som til sammen stimulerer til optimal utvikling.

Impande tror på frivillig innsats både ute og hjemme. Impande har derfor minimale administrative kostnader i Norge og vi inspirerer til at de lokale tar vare på sine tradisjoner når det gjelder frivillig innsats og å hjelpe hverandre.