Impandes Historie

Impandes historie startet i 2005. Den gang rammet HIV/AIDS bølgen KwaZulu-Natal på sitt hardeste. En hel generasjon voksne var smittet, og på det tidspunktet var utviklingen av medisin mot denne epidemien ikke utviklet. Alt syntes håpløst for et helt folk.

To familier, Olsen og Engebu var på et besøk i området.

1Anna Grethe, Knut Engebu og Marianne Olsen Alpers i samtale med bl.a. rektor Machi på tomta for barnehagen som skulle bygges i 2005.

Familiene ble invitert ut på landsbygda for å se realitetene i øynene. Blant annet spurte et foreldrepar i siste livsfase direkte: «Kan dere ta dere av våre fem små barn?

Skolerektor ved Mlonde High School og prest i Gamalake Baptist Church, Christopher Machi spør beskjedent om de besøkende familier kunne tenke seg å støtte med 30 000 Rand  for å bygge en liten barnehage for foreldreløse barn.

Familiene Olsen&Engebu tok utfordringen og startet ved hjemkomsten innsamlingen: Gi din bursdagsgave til Gamalakhe!

Gamalakhe
Denne townshipen har ca 15.000 innbyggere. 6.000 fra svært fattige kår og 9.000 fra den framvoksende mellomklasse i Sør-Afrika. Navnet Gamalakhe stammer fra den lokale chiefen som heter Gamalakhe. Townshipen ble trolig et bosted ved at nordmenn i 1880-årene fordrev den svarte befolkning dit når de tok land. Men townshipen vokste seg først stor i femti-årene. I den perioden fordrev Aparheid-regimet mange svarte fra kysttripen og innover i landet.

Townshipen bød på større utfordringer enn å bygge et lite skur til en barnehage. Ideer om å bygge samfunnshus, barnehage, kirke og utviklingssenter vokste fram.

Planen for å bygge Gamalakhe Development Center hadde tre faser:
2006 – 2009: Bygging av samfunnssenter/kirke. Gamalakhe Development Center
2009 – 2010: Utrulling av opplæringsprogram, barnehager, og andre bistandsprogram
2010 – 2012: Vekst og ansvarliggjøring. Programmet skulle evalueres i avslutningen av 2012

Tilnærmingen til utviklingsarbeidet ble dag tuftet på tre faktorer:

Opplæring, ansvarliggjøring og utvikling av holdninger/gode vaner

Fakta om Gamalakhe township

Gamalakhe township ligger ca 120 km sør for Durban og ca 6 km innover i landet fra de attraktive småbyene, Margate og Ramsgate, med sine villastrøk ved kysten av Det indiske hav.

Området har tilknytning til Norge. I 1882 reise 230 norske settlere til Sør-Afrika og tok land i Port Shepstone. De ble kalt Marburgersettlerne. De svarte som tidligere bodde på settlernes tildelte områder, ble fordrevet til mindre fruktbare områder i et høydedrag utenfor settlernes bondegårder, det som i dag kalles Gamalakhe. Townshipen fikk dette navnet i 1969 og er oppkalt etter den lokale chief i området.

Det bor 15.000 mennesker i Gamalakhe township. De aller fleste er Zuluer. Ytterligere 50.000 mennesker bor i de nærliggende zuluområdene. De fire sørlige kommunene, som utgjør regionen, har vel 250.000 innbyggere. Det er i alt ca 70 barneskoler og 150 barnehager i regionen.

Sosioøkonomisk og demografisk har regionen de samme utfordringer som andre deler av Sør-Afrika. Det er mye fattigdom. 30 % av befolkningen er analfabeter og 30 % av arbeidsføre personer mellom 20 og 35 år er arbeidsledige.

HIV-AIDS er utbredt. Denne regionen i KwaZulu Natal er epi-senteret for HIV/AIDS i verden. Det anslås at over halvparten av befolkningen er smittet. Mange barn har mistet en av eller begge foreldrene til AIDS. Eksempelvis er 50 % av barna ved den nærmeste, lokale barneskolen i Gamalakhe enten foreldreløse, eller forsørget bare av en voksen. Mellomgenerasjonen er med andre ord i ferd med å dø ut. Mange barn er i tillegg selv smittet av HIV/AIDS.

Det er også store sosiale forskjeller blant de som bor i Gamalakhe. Det har vokst fram en middelklasse i townshipen. De har arbeid med fast inntekt, de er fylt med håp og bygger seg en framtid. Det lokale styret for Gamalakhe Development Center er rekruttert fra denne middelklassen.

Det er imidlertid fortsatt mange, store lommer med ekstrem fattigdom i townshipen. Gamalakhe Development Center ligger i et av disse fattige områdene, noe som er et godt utgangspunkt for å kunne hjelpe dem som trenger det aller mest.