Barnehage

Skole

Ressurssenter

2020-06-30T12:17:38+02:00

Nr. 65: Magawana barnehage

Navn og type prosjekt: En nybygget barnehage

Ferdigstilt/Levert: Februar 2020

Bruksområder: Barnehage for 40 barn

Beliggenhet: Umuziwabantu ward 8

Finansiert av: Finansiert av Thrana Klinikkene i Norge

 

 

2019-09-17T21:15:39+02:00

Nr. 64: Lindokuhle barnehage

Type prosjekt: Ny barnehage

Ferdigstilt/levert: September 2019

Bruksområder: Barnehage for 65 barn

Beliggenhet: Umuziwabantu ward 8

Finansiert av: Finansiert av Konsernet i Norlandia Barnehagene i Norge og Nederland

2019-09-16T21:22:47+02:00

Nr. 62: Siyakwazi ressurssenter

Type prosjekt: Et multifunksjonelt ressurssenter for barn med spesielle behov, foreldre og skole

Ferdigstilt/levert: 2019

Bruksområde: Opplæring, bibliotek, utstyr, veilednings- og treningsrom

Beliggenhet: Munster

Finansiert av: Impandes faste givere og konserter, Sandvika Rotary Club, familien Kolstad, M. Alpers og Fornebu Gjenbruk (mer…)

2019-09-16T14:26:49+02:00

Nr. 61: Sihlosokuhle Development Center

Type prosjekt: Nytt multifunksjonelt senter for barn

Ferdigstilt/levert: 2018

Bruksområder: Gir service til barn og familier til en befolkning på 13.000. 18 ansatte. 75 barn fra sårbar bakgrunn er daglig ved besøker senteret

Beliggenhet: Ray Nkonyeni Local Municipality – Ward 30

Finansiert av: Ormsund Lions Club

2019-09-16T14:24:11+02:00

Nr. 47: Zimeleni barnehage

Navn og type prosjekt: Ny barnehage

Ferdigstilt/levert: 2015

Bruksområder: Rom for 40-50 barn

Beliggenhet: Enzingolweni Ward 4

Finansiert av: To elever fra OHG: Liv Maria Haugen og Thea Sørensen

2019-09-16T14:31:27+02:00

Nr. 45: Indabuko barnehage

Type prosjekt: Ny barnehage. Minnesenter etter Tone Pahlke

Ferdigstilt/levert: 2015 – 2018

Bruksområder: Rom for 60 barn. Eget ustyrsrom for barn med spesielle behov

Beliggenhet: Umuziwabantu Ward 7

Finansiert av: Midler gitt fra Tones Pahlkes begravelse, Anna Jebsens Minne og Impande givere

2019-09-17T10:04:08+02:00

Nr. 44: Opparbeidelse av hager

Type prosjekt: Ny traktor til KwaXolotribe

Ferdigstilt/levert: 2017

Bruksområder: Ny traktor til opparbeidelse av grønnsakshager

Beliggenhet: Benyttes i hele KwaXolo tribe. 51.000 innbyggere

Finansiert av: Familiene Elin Horn Galtung, Erna Horn og Olsen

2019-09-17T10:04:42+02:00

Nr. 42-43: To syprogram

Type prosjekt: Syprogram av skoleuniformer

Ferdigstilt/levert: 2017-2019

Bruksområder: Produksjon av skoleuniformer

Beliggenhet: Munster og Gcilima

Finansiert av: Støttegruppe fra Grenland og Oslo Soroptimistklubb II

2019-09-16T14:22:40+02:00

Nr. 38: Gcilima STEAM-center

Type prosjekt: Science, Technology, Engineering, Art Mathemtics Center = STEAM- center

Ferdigstilt/levert: 2019

Bruksområder: For elever ved fem skoler i Gcilima

Beliggenhet: Nabo til Hannes Shelter i Gcilima

Finansiert av: Hersleb VGS, Oslo Handelsgymnasium, Kongshavn VGS, Steenslandsfondet og fam. Drevon

2019-09-21T17:09:59+02:00

Nr. 29: Stipendprogram

Type prosjekt: Impande Foundation & Jon Vegards Minne sitt Utdanningsfond

Leveranser: Programmet går løpende og årlig får 5-10 studenter stipend. Ungdom som seinere sikter på å arbeide ved Impandes institusjoner får første prioritet

Bruksområder: Ledere, fagansatte i jus, sosialt arbeid, skoler og barnehager

Beliggenhet: Programmet styret av en gruppe i Impande Norways styre og i tett samarbeid med Network Action Group

Finansiert av: Jan Erik Breen samlet inn kr 1.000.000 som startkapital til fondet. Jon Vegards Minnes kapital ble lagt til fondet i 2019. Det tilføres midler til fondet gjennom faste givere

2019-09-16T10:01:43+02:00

Nr. 28: Klaveness Shipping Company’s båter

Type prosjekt: Opplæring og rekruttering av ungdom fra videregående skoler hvor Impande har drevet utviklingsarbeid. Disse unge får fast ansettelse ved Klaveness Shippings båter

Ferdigstilt/levert: Programmet er løpende og årlig rekrutteres det 5-10 ungdommer til programmet.

Bruksområder: Programmet har fram til omfattet ca. 50 ungdommer

Beliggenhet: De fleste av mannskapet er rekruttert fra Thusi High School, i Izingolweni

Finansiert av: Klaveness Shipping, og Impandes Utdanningsfond

2019-09-16T12:59:34+02:00

Nr. 26: Dweshula Drop-in Center

Type prosjekt: Dweshula Drop-in Center

Ferdigstilt/levert: 2017

Bruksområder: Flerbruks og spesielt «Second home» for ca. 80 skolebarn. Ca. 320 barn er innom senteret ukentlig

Beliggenhet: Dweshula

Finansiert av: Konserter, Sandvika Rotary Club og private faste givere

2019-09-16T21:22:47+02:00

Nr. 24: Hannes Shelter

Type prosjekt: Senter for voldsutdsatte kvinner

Ferdigstilt/levert: 2015

Bruksområder: Mottaks- og rehabiliteringsenter for kvinner og familier som er utsatt for vold. 12 boenheter. Forebyggende program

Beliggenhet: Gcilima

Finansiert av: Hannes Minne

2019-09-16T12:30:56+02:00

Nr. 17-22:  Seks Wendy-house barnehager

Type prosjekt: Wendy-houses er prefabrikerte barnehager som ble bygget på steder der det var akutt behov for ekstra rom ved eksisterende barnehager

Ferdigstilt/levert: 2015-2016

Bruksområder: Barnehager for til sammen 100 barn

Beliggenhet: Munster (2 stk.), Gamalakhe, Paddock og Gcilima (2 stk.)

Finanisiert av: Anna Jebsens Minne, private givere og Sandvika Rotary Club