NETTVERKSSTØTTE

OVERSIKT

Ved hjelp av våre partnere har vi vært i stand til å utvide arbeidet vårt, og vårt barnehage-nettverk  støtter nå 985 barnehager, og når over 33 000 barn i åtte kommuner i KwaZulu Natal og Eastern Cape. Nedenfor er en oversikt over prestasjoner så langt i 2022:

NÆRING OG LÆRING

Gjennom våre partnerskap med Zero2Five Trust og Lego Foundation har vi vært i stand til å gi ernæringsstøtte til barnehager som ikke er finansiert fra staten i alle kommunene der vi jobber. Denne støtten er viktig siden disse barnehagene mangler midler til å servere barna mat. Dette kvartalet har vi sørget for at 10.520 barn får servert frokost daglig. Et annet høydepunkt var en generøs donasjon av DUPLO lekebokser fra Lego Foundation. Teamet vårt distribuerer for tiden boksene og trener barnehage-lærerne til å bruke DUPLO for å støtte lek og læring.

 

 

Barnehagelærere som deltar i “DUPLO lek og lær” trening som del av utdelingen av DUPLO kasser til barnehagene

BARNEHAGE NETTVERK OG INFRASTRUKTUR

Med lettelsen av smitterestriksjonene har vi vært i stand til å gjenoppta nettverksmøter i første kvartal i år. 748 barnehager har deltatt på nettverksmøter dette kvartalet. Fokus på møtene har primært vært å støtte forståelsen av funksjonsskiftet til barnehage-sektoren fra sosialdepartementet (DSD) til utdanningsdepartementet (DBE), som offisielt fant sted 1. april 2022. Som med alle andre store overganger og skifte av roller og ansvar, er det usikkerhet. Impande har jobbet hardt for å støtte overgangen innen avdelingene, i tillegg til å gi forsikring til de på bakken i å motarbeide noen av de falske nyhetene som har vært i omløp. Dette skiftet har også gjort at vårt arbeid med å støtte delomsorgsregistrering har blitt forsinket. Infrastrukturteamet vårt har ferdigstilt bygninger ved ti barnehager med midler samlet inn av våre Impande-venner i Norge og Storbritannia samt Mandela Foundation, First National Bank og Breadline Africa. Ytterligere fire barnehager er i ferd med å bygges. Fem barnehager har fått installert lekeplasser.

              

FØR: Dudumeni barnehage                                           ETTER: Dudumeni barnehage

                    

FØR: Lukhanyiso barnehage                                           ETTER: Lukhanyiso barnehage

NETTVERKS UTVIDELSE

I starten av 2022 forberedte vi oss på å utvide vårt barnehage-nettverk til to nye kommuner. Dette kvartalet har vi rekruttert medarbeidere og etablert kontorer der. I Ntabankulu i Eastern Cape har vi forhandlet om tillatelse til å plassere en container i lokalene til sosialdepartementet, men containeren er for øyeblikket forsinket i Durban på grunn av den store flommen. I Umzimkhulu har vi signert en leiekontrakt for et kontor sentralt. Vi vil distribuere ernæringsstøtte og tilby helpdesk-tjenester fra disse kontorene, og vi har rekruttert to nettverksoffiserer for å gi en tilstedeværelse i disse nye nettverkskontorene. Nettverks-offiserene er begge valgt ut fra gruppen på 40 ungdomspraktikanter plassert hos Impande i løpet av 2021.

Unge frivillige støtter forvaltning og utdeling av grøt til barnehagene

 

I løpet av 2021 jobbet vi hardt for å identifisere og samle inn data om eksisterende barnehager i marginaliserte og avsidesliggende områder. Dette arbeidet har resultert i en omfattende database med barnehager i våre eksisterende arbeidsområder, inkludert ytterligere to kommuner som vi ønsker å utvide til neste gang. Vi har også begynt å samle inn data på høyt nivå om de tre fattigste provinsene i Sør-Afrika – KZN, Eastern Cape og Limpopo som har gjort oss i stand til å utvikle et veikart for fremtidig ekspansjon. Data har vist at det er potensial for å nå 1 million fattige barn i løpet av de neste tre årene ved å utvide arbeidet vårt til alle kommuner i de tre fattigste provinsene i Sør-Afrika.

TRENING & MENTORING

INTRODUKSJON

De tidlige læringsutbyttevurderingene (ELOM) som ble utført på slutten av 2021, fremhevet behovet for å tilby opplæring og veiledning for å forbedre barnehage-programkvaliteten. En rapport avslører at 44 % av barna ved barnehager ikke oppnår den forventede standarden på tvers av de 5 hoveddomenene for barneutvikling. Den avslører også betydelige hull når det kommer til 1) finmotorisk koordinasjon og visuell motorisk integrasjon, 2) Tallforståelse og matematikk og 2) kognitiv og utførende funksjon

 Opplæring og veiledning er fordelaktig av følgende grunner:

  • Lærere får selvtillit og selvbevissthet
  • Lærere lærer av andre og motiverer hverandre
  • Lærere får nye ferdigheter og setter teori i praksis
  • Ledelsen i barnehagen legger planer for å forbedre barnehagene
  • Foreldre får bedre forståelse for viktigheten av å sende barna i barnehage
  • Alle parter jobber sammen for å forbedre barnehage-programmet.

Over: Nosipho, Impandes mest erfarne barnehage-veileder møter leder-komitéen ved Sunrise barnehage. I tillegg til veiledning i felt, holder hun oversikt over våre to gruppe-fasilitatorer.

BARNEHAGERS LÆRINGSGRUPPER

Vi gjennomfører for tiden 29 månedlige læringsgrupper i Ugu-distriktet. Dette kvartalet har 517 lærere fra 317 barnehager deltatt på 61 læringsgruppeøkter. Læringsgruppene startet i februar da barnehagene åpnet etter juleferien. Under den første økten ble lærere støttet til å samarbeide med foreldre for å sikre at barna som ble påmeldt for året var oppdatert med vaksinasjonene sine. Vi velger å ta opp dette problemet da dette ofte ikke er tilfelle. Under økten fant vi ut at lærerne innså den viktige rollen de kan spille for å sikre at barn holder seg friske ved å jobbe tett med foreldrene. Det andre temaet i år var designet for å forbedre planlegging og gjennomføring av varierte barnehage-aktiviteter. For å hjelpe lærere med dette, holdt vi en arbeidsgruppe for å lage ukeplaner for både yngre og eldre aldersgrupper og ga lærerne tid til å øve på disse aktivitetene.

BARNEHAGEVEILEDNING

I vår siste mentoroppdatering forklarte vi hvordan vår barnehageveileder, Nosipho, har jobbet tett med fire barnehager. Under veiledningsbesøkene til barnehagene i februar og mars har Nosipho bistått i klasserommet. Hun har holdt en leksjon per aldersgruppe i hver barnehage, slik at lærerne kan observere. Ved det påfølgende besøket observerer hun læreren i avdelinger, og så diskuterer de det etterpå. Hun har lagt merke til at det er positive endringer ettersom lærere gjennomfører varierte aktiviteter, utnytter ressursene bedre og følger det daglige programmet (alt dette omtaler vi som organisasjonsutvikling). En utfordring har imidlertid vært uregelmessighet i å dele barna inn i aldersgrupper. Det har vært tilfeller hvor veilederteamet oppdager at alle barna er i samme klasserom, selv om de har separate klasserom for de ulike aldersgruppene. Nosipho har uttalt at «det kommer til å være en prosess å få dem til å endre seg.»Nosipho har også tilrettelagt møter med lærere, komitémedlemmer og foreldre for å få på plass faste åpningstider, tidsplaner og stillingsbeskrivelser og rekruttere frivillige for å sikre sårt tiltrengte ekstra hender. Hun gjorde en interessant observasjon og sa: «Jeg har lagt merke til at dess mer organisasjonsutvikling er i sentrum, dess ​​bedre presterer lærerne.»

PROFESJONELL BARNEHAGEKOMPETANSE

På slutten av 2021 samarbeidet Impande med en ideell organisasjon kalt Ntataise. Kursene deres er akkreditert innenfor det sørafrikanske treningssystemet (SETA-akkreditering). Impande-ansatte gjennomfører for tiden nettbaserte «tren treneren»-læringsøkter med Ntataise. Dette er for å gjøre våre ansatte i stand til å gjennomføre den akkrediterte opplæringen med våre barnehage-utøvere.Opplæringen vil bestå av Ntataises videreutdanning og opplæringssertifikat (FETC): «Barnehage nivå fire» akkreditert kvalifikasjon. Barnehage-kvalifikasjonen består av minimum 140 studiepoeng eller 1400 teoretiske timer. Vi har som mål å begynne å tilby den Ntataise-akkrediterte opplæringen til lærere i nettverket vårt i 2022 og vil holde dere oppdatert på dette arbeidsområdet etter hvert som det utfolder seg.