Store forskjeller mellom fattig og rik

Det er ingen hemmelighet at differansen mellom fattig og rik er ulik i ulike land. Basert på en indikator for lønnsforskjeller som bakgrunn for rangering (gini-koeffisienten), ble en rapport igjen laget rett før Covid-10 pandemien tok til for fullt. 164 land er med på listen inkludert Norge, som kommer på 149. plass.

Sør-Afrika topper lista

Dessverre for Sør-Afrika er de fortsatt på toppen av listen, og er dermed det landet i verden med størst ulikhet. Tallene viser at 10% av Sør-Afrikas befolkning eier mer enn 80% av landets ressurser! Rapporten peker på at etnisitet her spiller en stor rolle, som en konsekvens av apartheid som førte til en brutal ulikhet i tilgang på utdanning og arbeidsplasser, avhengig av hudfarge. Konsekvensene av dette spiller fortsatt en avgjørende rolle hele 30 år etter apartheid-regimet gikk av.

Kvinner taper i møte med menn

Kjønn spiller også en viktig rolle i Sør-Afrika. Kvinner tjener i snitt 30% mindre enn menn med samme utdanning, og ulikhet mellom kjønn ender da opp med 38%, på samme nivå som Namibia.

Motivasjon for videre arbeid

Dette er en stor del av grunner til at Impande Norge
vil jobbe for Sør-Afrika. Dette er et land som
faller mellom to stoler; de er «for rike» for bistand, men for fattige for egenutvikling. Gjennom grassrotinitiativ har vi mulighet til å støtte de som jobber for utvikling, de som allerede er igang og som har pågangsmot og vilje. Vi heier på dem, og jobber for at Sør-Afrika skal komme stadig lengre ned på listen over ulikhet i verden!

Bli med oss i arbeidet, og VIPPS din gave til 28865