Impande utvider operasjonene våre til å nå jobbe i to nye kommuner; Umzimkhulu i Harry Gwala District, KwaZulu-Natal og Ntabankulu i Alfred Nzo District, Eastern Cape

Store behov

Begge områdene lider under stor fattigdom og høy arbeidsledighet, dårlig infrastruktur og lav økonomisk vekst. Impande tror på at den mest effektive tilnærmingen til utvikling er langsiktig arbeid, og derfor fokuserer vi investeringene våre i livene til de unge i disse områdene!

Det vi vet, og det som trengs

På slutten av 2021 identifiserte teamet i Sør-Afrika barnehager i disse kommunene, og lagde profiler for dem. Det finnes 158 operative barnehager i Umzimkhulu og 122 i Ntabankulu. Av disse er 123 barnehager IKKE registrerte i staten og får dermed heller ikke støtte fra sosialdepartementet, hvilket betyr at de ikke har midler til å sørge for mat til barna eller lønn til de voksne. Vi jobber nå med å sette opp lokale kontor i begge disse kommunene, hvor vi kan assistere barnehagene med registrering i stat samt tilby dem opplæring og kurs for å bygge kompetanse og kapasitet.

Alle våre samlinger er grunnlagt i et solid barnehagenettverk i Sør-Afrika som oppmuntrer til deling av
erfaringer, informasjon, meninger og samarbeid.

Takk

Denne utvidelsen har de norske faste og sporadiske givere en stor del av æren for, da det er midler fra nettopp dere som gjør at vi nå kan hjelpe de som så sårt trenger det i disse to kommunene.

Vi ser frem til å kunne fortelle mer om utviklingen og fremdriften i Umzimkhulu og Ntabankulu.