Gjenåpning

Mandag den 7. februar dette året kunne regjeringen i Sør-Afrika gi alle skoler tillatelse til å åpne sine dører for alle elever, og noen av dem har kommet godt i gang med dette. Det ble ganske brått innført svært strenge restriksjoner for frammøte den 25. mars 2020. Den tidligere HIV-aids epidemiens traumer ble vekket opp igjen og i frykt ble alle elever holdt hjemme i flere måneder. Etter en tid begynte skolemyndighetene å invitere elevene tilbake til skolene igjen i små kohorter. Hver elev møtte opp etter en rotasjonsplan og fikk slik minst en dags undervisning i uken. Det er kun noen få elever i de offentlige skolene som har pc-er, og hjemmeundervisning på nett har derfor ikke vært en aktuell undervisningsform.

 

Tapt undervisning

En nylig utgitt studie viser at skoleelever har mistet omtrent 1,3 år med skolegang siden pandemien satte inn. Dette tapet tilsvarer, ifølge noen, å tørke ut 6,5 års læringsframdrift. Hva som ligger i begrepet læringsframdrift er noe uklart, men leseplanrapporten fra 2022 utdyper noe av begrepet og tegner et dystert bilde. Rapporten er blitt utarbeidet av et lesepanel ved Stellenbosch University som har som mål å sikre at alle skolebarn i Sør-Afrika kan lese innen 2030.

Early Grade Reading Study har siden 2006 kartlagt fjerde klasse elevers leseferdigheter ved 206 skoler. Pandemien har dessverre visket ut den jevne framgangstrend i leseferdigheter siden den gang.

 

Opphentingsprogram

Denne uken har lærernes fagforeninger (som er svært sterke) presset på for at utdanningsdepartementet skal sette i verk opphentingsprogram. Det er svært forståelig. Status med hensyn til leseferdigheter er slik: 78% av sørafrikanske skolebarn i fjerde klasse har ikke leseferdigheter til å forstå hva de leser. Dette gjennomsnittet er hentet fra skolebarn med morsmål i de 11 ulike offisielle språk i Sør-Afrika. Den kjente PIRLS-testen er anvendt. I praksis fungerer den slik: En fjerdeklassing leser først en tekst og skal deretter gjenfortelle hva han/hun har forstått og husker av denne leste teksten.

 

Sammenligninger med andre land

Det er også gjennomført sammenligninger av leseferdigheter mellom elever i ulike land. Forskningsmessig interessante funn er naturligvis hentet fra sammenligningsstudier av elever i land som er på noenlunde samme økonomiske utviklingstrinn, GDP-per-capita, som Sør-Afrika; Iran er et slikt land. 65% av fjerdeklassinger i Iran besto PRLS lesetesten, mens bare 22% besto testen i Sør-Afrika.  Sammenlikningsstudier av 6. klassinger i Kenya og Swaziland viser også at elever i Sør-Afrika henger etter i utviklingen.

Dette er en alvorlig utvikling i og med at basis leseferdigheter legger grunnlaget for å trenge inn i alle andre skolefag. Disse studiene poengterer og konkluderer med at undervisningssystemet i Sør-Afrika trenger en gjennomgripende overhaling. Det trengs en restrukturering i måten lærere forsøker å lære sine elever basis leseferdigheter på.