Mmangweni barnehage

Mmangweni førskole ligger i Winnie Madikizela-Mandela Local Municipality, nord i Eastern Cape. Her har det vært drift siden 1997 og vi kan bare anta at de i løpet av de 24 årene har måtte fikse litt på gjørmesteinene som bygget er laget av. Førskolen er registrert som en veldedig organisasjon, og de har en aktiv komité som gir råd driften. Dette betyr at de er godt rustet for å forvalte de nye ressursene de nå får på plass. Vinduene er ødelagte, og de har ikke toaletter. De skal kunne hente vann fra en lokal brønn, men denne er som regel tørr, og de må ta med vann fra elva eller egen brønn hjemme.

Impande har bidratt med mat til disse 61 barna, da de ikke mottar midler til dette fra stat før de er registrerte som barnehage – det vil de kunne bli etter vår oppgradering!

  • Registrerte barn: 61
  • Engasjerte voksne: 2
  • Type bygg fra Impande: Enhet med to avdelinger, kontor og kjøkken. Lekeplass, vanntank og toaletter vil også komme på plass

Tusen takk til Norlandia barnehagene og Aker Brygge barnehage for en suveren spleis og knallviktig bidrag!

 

 

Lisakhanya-Horeni førskole

Lisakhanya-Horeni ligger i Winnie Madikizela-Mandela kommune (tidligere kjent som Bizana), nord i Eastern Cape. Førskolen har drevet i 13 år og er registrert som en ikke-for-profitt organisasjon med en aktiv komité som styrer.

 

Bygget er laget av bølgeblikk, og gulvet inne er hardpakket gjørme. Døren og vinduene er alle ødelagt. Som vannkilde bruker de den lokale brønnen, men den er ofte tørr og de mangler derfor nødvendig vann til drikke, håndvask og til sanitær.

 

I flere år har Impande sørget for at disse 50 barna får mat, noe staten vil ta ansvar for så snart førskolen for denne oppgraderingen og blir registrert som barnehagen i utdanningsdepartementet.

  • Registrerte barn: 50
  • Engasjerte voksne: 2
  • Type bygg fra Impande: Enhet med to avdelinger, kontor og kjøkken. Vanntank og toalett skal vi også sette inn

Tusen takk til en raus privat giver for generøs gave og livsforandrende effekt!

Inkanyezi

Inkanyezi barnehage ligger i Umzumbe, sør i KwaZulu-Natal. Denne barnehagen låner et rundhus av noen lokalt, men mangler toaletter, rent vann og oppbevaring. De har ikke anledning til å dele barnegruppen opp, da de bare har ett stort rom.

Det finnes ingen mulighet for matlaging i dette bygget, ei heller god oppbevaring av materiell, papirer eller førstehjelpsutstyr. Tomten det leide huset står på er for liten til å leke på, og de har heller ikke utstyr til å utruste lekeplass. De som driver barnehagen har en egnet tomt for bruk, og ønsker nå å sette opp bygg, sanitær og lekeplass for barna på denne tomten.

Vi setter nå opp et møte i lokalsamfunnet for å gi dem eierskap til prosessen og også til denne «nye» barnehagen de får i sitt område.

  • Registrerte barn: 34
  • Engasjerte voksne: 3
  • Type bygg fra Impande: Enhet med to klasserom, kontor og kjøkken. Lekeplass, vanntank og toaletter vil også komme på plass.

Anna Jebsens Minde gjør dette arbeidet mulig gjennom sin generøse gave til oss og barna i Inkanyezi

Generell gave til Impande Foundation

En fast giver har i september måned gitt oss en gave á 250.000 kroner som vi kan bruke i vår drift. En slik sum kommer svært langt i Sør-Afrika og i vårt arbeid!

Giveren brenner spesielt for barns utvikling i samspill med foreldre og foresatte, samt utvikling av barns språkferdigheter. Dette er også vi opptatt av, og vi gleder oss derfor veldig over å kunne bruke denne gaven i videre utdanning av ansatte i barnehager, samskaping med foreldregrupper og utvikling av materiell til bruk i barnehagene!