Den 20. september var vi så heldige å bli inviterte til Nordkapp kommune for mottagelse av prisen vi vant i vår, med alle utgifter dekket. Feiringen startet med presentasjoner for og med Honningsvåg barneskole, som også hadde nydelige innslag for oss med sang og musikk. Vi fikk så omvisning og overrekkelse av sjekk og pris på Nordkapplatået foran statuen «Mor og barn», som vi også har fått i litt mindre versjon. Kvelden ble rundet av med festmiddag med varaordfører i Nordkapp, styremedlemmer i Barn av jorden, rektor ved Honningsvåg skole og Impande.

En stor dag med mange inntrykk og enorm takknemlighet for hva dette kan bety for barna i Sør-Afrika!