Fra april 2020 og fram til i dag har Impande, på linje med andre samfunnsinstitusjoner, måttet forholde seg til de reguleringer som samfunnet i Sør-Afrika har gitt.
Det har betydd elever fra lokale skoler ikke har hatt undervisning ved STEAM-centeret. Senteret har imidlertid vært åpent og at en jevn strøm av lokale barn og ungdom har kommet inn for å bruke IT-utstyr og få veiledning og opplæring. Dette har vært gjennomført med de avstandsregler og beskyttelseskrav som til enhver tid har vær gjeldende.

Impande har funnet det rett å avvente med realiseringen av investerings- og utvidelsesplanene ved senteret. Disse blir selvsagt iverksatt umiddelbart
når forholdene tillater det. Impande har for 2021 dekket driftsutgiftene ved senteret, men har plassert investeringsmidlene på høyrentekonto. Planene for
senteret store. Fem videregående skoler i, Xolo Traditional Area, skal med utgangspunkt i Giclima STEAM Center inn i et større kompetanseløft i fagene: Science, IT, Mathematics and Technology. Vi skal ansette en Programleder for dette utviklingsarbeidet og dessuten utvikle et transportsystem som effektivt vil bringe elever fra barne- og ungdoms skole-trinnet til senteret for å få effektiv undervisning i bruk av IT teknologi. Det blir derfor viktig at våre skoler i Oslo også denne høsten reiser midler til dette store kompetanse-løftet.

Effektiv læring i fagene som samfunnet i Sør-Afrika trenger folk er veien ut av fattigdomsfellen!