Sør-Afrika er denne sommeren 2021 på vei inn i sin tredje Covid-19 bølge. Norge er på vei ut av den. Landet har vaksinert helsepersonell og folk i kritiske funksjoner. Kun 2% av befolkningen er så langt vaksinert. Regjerningen håper å få vaksinert sin befolkning i løpet av perioden desember 2021 til april 2020. De offisielle tall viser at ca 65 000 er døde av Covid-19, mens fjorårets nasjonale statistikker viser et større avvik. Det vi si at 120 000 flere døde i enn vanlig. Det skjuler seg trolig derfor mange mørke tall mht Covid-19 relaterte dødsfall. I KwaZulu Natal og Eastern Cape avdekket nylig en studie at over 50 % av befolkningen har antistoffer i blodet. De siste ukers uro og opprør i KwaZulu-Natal og Gauteng provinsene vil utsette vaksinasjonsprosessene ytterligere. 130 Clicks farmasi utsalg, som driver vanskinasjonsprogram, er i skrivende stund foreløpig stengt.

Hvordan har skolene vært drevet i denne tiden?

Pandemien rammer skolene hardt, og langtids-virkningene vil bli store. Sør-Afrika er landet med de aller største sosiale forskjeller i verden. Dette gjenspeiler seg selvsagt også mht hvor barn går på skole. Mange barn ved de ca 4000 private skolene i landet har hatt tilgang på PC-er og opplevd en hverdag med hjemmeskole noe
lik den vi har hatt i Norge. Mens skolebarna ved de ca 18 000 offentlige skolene er de store taperne. Disse offentlige skolene har i perioder vært stengt, eller de har forsøkt å gi et tilbud innenfor de rammer som regjeringen har tillatt. I praksis har for mange tilbudet vært slik:

Skolene har delt opp klassene i grupper, og kalt inn et begrenset antall elever hver dag. Det betyr at elevene kan ha fått tilbud om en, to eller kanskje tre skoledager i uken. Læringstilbudet har følgelig i perioder vært begrenset, og læringstrykket er blitt redusert til et lavt nivå. Mange har droppet ut av skolen. I og med at skolene daglig også serverer et måltid mat til elevene, vil det si at mange elever også har mistet tilgangen til basis ernæring.

Kids-Rights med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon

Den nederlanske organisasjonen Kids-Rights har rangert verdens land mht hvordan Covid-19 pandemien har påvirket undervisningen i ulike land. Ikke overaskende topper OECD-landene listen, med Island, Sveits og Finland på topp. Norge er plassert på 14. plass. Sør-Afrika havner på 90-tallet av de 182 land som er med. Men denne rangeringen fanger ikke opp forskjellene mellom die ulike skolene i de ulike land. Hvis man hadde isolert forholdene for barna ved de offentlige skolene i Sør-Afrika, vil nok plasseringen av Sør-Afrika kommet lengre ned på listen. Rapporten fra Kids-Right avdekker også en sjokkerende økning i voldsepisoder i hjemmene i de perioder hvor samfunnet har vært stengt ned. Ofte er barna blitt ofrene. Kids-Rights rapport er ikke hyggelig lesning og advarer om at pandemien kan føre til en
«generasjonskatastrofe» og ha langtidsvirkninger også for barns fysiske og psykiske helse.