Entokozweni Creche

Entokozweni er den største barnehagen vi har startet på i år. Med sine 91 barn trenger de 3 klasserom, og vi har derfor tilpasset vår standard modell, slik at alle skal få god nok plass innendørs. De voksne som engasjerer seg i Entokozweni har ikke fått noen opplæring, men vi håper å kunne samle midler til å kunne bidra med kurs og pedagogisk materiell for dem.

Registrerte barn: 91
Engasjerte voksne: 5
Type bygg fra Impande: Tilpasset enhet med tre klasserom

Anbefalt investering. Dekket ☒ / Mangler ☐

1. Standard barnehage enhet:NOK 138.000
2. Basis sanitær og vann:NOK  24.000
3. Trygt og stimulerende utemiljø:NOK  36.000
4. Opplæring og støtteordning for de voksne:NOK 108.000
Totalt behovNOK 108.000

Lulutho

Lulutho ligger i Bizana, og har vært oppholdssted for barn i åtte år, med jordgulv og uten vindu. Vannkilden deres er elva, som vi vet kan være hjem for skadelige parasitter. De voksne har nå deltatt på LEGO kurs gjennom Impande, og ser frem til å leke med barna i
den nye Lulutho barnehage.

Registrerte barn: 42
Engasjerte voksne: 2 – som begge jobber frivillig
Type bygg fra Impande: Standard enhet med to klasserom

Anbefalt investering. Dekket ☒ / Mangler ☐

1. Standard barnehage enhet:NOK 138.000
2. Basis sanitær og vann:NOK  24.000
3. Trygt og stimulerende utemiljø:NOK  36.000
4. Opplæring og støtteordning for de voksne:NOK 108.000
Totalt behovNOK 144.000

Enyokweni

Enyokweni er den dårligst utrustede samlingsplassen teamet i Sør-Afrika har sett. En slik plass som tok nattesøvnen fra oss når vi tenkte på at dette skulle være et trygt sted for de over 40 barna som holder til der. Bygget er nå så godt som fullført, malingen er gjort, og både barn og voksne gleder seg veldig til å ta i bruk sin nye barnehage!

Registrerte barn: 42
Engasjerte voksne: 2
Type bygg fra Impande: Standard enhet med to klasserom

Anbefalt investering. Dekket ☒ / Mangler ☐

1. Standard barnehage enhet:NOK 138.000
2. Basis sanitær og vann:NOK  24.000
3. Trygt og stimulerende utemiljø:NOK  36.000
4. Opplæring og støtteordning for de voksne:NOK 108.000
Totalt behovNOK 108.000