Covid-19 har truffet Sør-Afrikas befolkning hardt, spesielt i Eastern Cape og KwaZulu Natal. De offisielle tall på landsbasis forteller at 1,5 millioner er bekreftet smittede, og ca. 55 000 er døde. Men trolig er det mange mørke tall som skjuler seg. Det skyldes trolig underrapportering og manglende oversikt. Antall døde i Sør-Afrika i 2020 viste for eksempel et avvik på mer enn 100 000 flere en vanlig. Dessuten viser studier fra Eastern Cape og KwaZulu Natal at anti-stoffer mot Covid-19 finnes blant vel 50 % av befolkningen.

Vaksinasjonsprogrammet

Vaksinering av befolkningen er veien ut av denne pandemien og det største bidraget til åpningen av landets grenser. Den Sør-Afrikanske regjeringen ble ved juletider
anklaget for å ha kommet for seint til forhandlingsbordet om kjøp av ulike vaksiner. Finansielle garantier kom etter hvert på plass, og avtaler om kjøp av 31,5 millioner doser Janssen&Janssen og 20 millioner doser av Pfizer- Biontech kom på plass. Målet har vært å vaksinere alle voksne, det vil si 41 millioner sørafrikanere innen utgangen av februar 2022. (Det er trolig ca. 58 millioner som totalt bor i Sør-Afrika). Janssen&Janssen vaksinen viser seg å være begrenset effektiv mot den sørafrikanske virusvarianten. Den er lett å oppbevare og man trenger bare å ta den en gang. Så langt har vel 300 000 blitt vaksinert. De fleste vaksiner er gitt til helsepersonell.

Vaksinetrøbbel og kamp for patentrettigheter

Sør-Afrika har så langt gjort seg svært avhengige av Janssen & Janssen vaksinen og stilt store forhåpninger til den. Men den 15. april ble vaksineringsprogrammet inntil videre satt på vent. Bivirkningene av denne vaksinen kan som vi vet være farlige. Denne vaksinasjonspausen skaper trolig en økende mistenksomhet i befolkningen mot å la seg vaksinere. Vaksineskepsis er et større problem i Sør-Afrika enn her hjemme i Norge. Samtidig har regjeringen satt av et fond på kr 140 millioner kroner hvor de som ha fått varige helseproblemer/skader av vaksinen kan søke om erstatning. Det kalkuleres med at mellom 800 og 2000 søknader vil komme inn til behandling.

Sørafrikanske myndigheter har også arbeidet i forhold Trips-rådet i Verdens Helseorganisasjon, WTO, for at nasjoner sammen skulle legge press på de store legemiddelselskapene om deres produksjonspatenter. Sør-Afrika ønsker å kunne produsere vaksiner innenfor landets grenser, og landet har en legemiddelindustri som er i stand til å sette i gang produksjon på relativt kort tid. India og Sør-Afrika har gått sammen om å kjempe for midlertidig produksjonspatenter og har fått støtte av ytterligere ca. 100 land.

Status og forhåpninger

Sør-Afrika er så vidt ute av andre smittebølge og den tredje bølgen er nå i emning. Nye restriksjoner blir innført fra 18 mai. Presset vil bli stort på å sette fart på
vaksineringen igjen med bruk av Janssen&Janssen. Uten fortgang i den prosessen frykter man vaksinetørke. I beste fall holder regjeringen fast på målet om å ha vaksinert sin voksne befolkning i februar 2022. I verste fall vil ikke det programmet være fullført innen utgangen av 2023. Det knyttes derfor ganske stor spenning til de beslutninger som blir tatt i månedene som kommer. Vi håper selvsagt på at det beste scenariet vil slå til og at Impandes reise-program kan starte opp igjen i mars 2022.