Prisen blir gitt til en person eller et prosjekt som over tid har vist omsorg og evne til å hjelpe barn som lider nød et sted i verden. Prisen er på 150 000
kroner og overrekkes vanligvis i juni på Nordkapp.

Dette året vil overrekkelsen finne sted ved skolestart i august på grunn av Covid-19. Forfatteren Simon Flem Devold fikk i 1987 ideen om at Nordkapp kunne benyttes til noe med positiv betydning langt utover Norges grenser. Mer informasjon om utdelingen vil komme i neste nyhetsbrev.
Denne æresbevisning kan alle dere som støtter Impandes arbeid være stolte over. Vi som leder og driver Impande takker for tilliten! I 12 år har Impande nå arbeidet for å gi barn fra fattige kår i KwaZulu Natal og Eastern Cape en reell sjanse til å utvikle sine evner og talenter i livet! 79 prosjekter er fullført, og store utfordringer ligger foran oss.

Disse 150 000 kronene skal gå til byggingen av et opplærings- og ressurssenter i Bizana i Eastern Cape. Dette er et av de aller fattigste områdene i hele Sør- Afrika. Vi i vil i denne forbindelse sende en ekstra takk til alle Impandes givere og støttespillere som gjennom disse årene har gitt oss muligheter til å utvikle en av de mest effektive bistandsorganisasjoner i Norge. Gaver til Impande som blir gitt i tilknytning til mottakelsen av Barn av Jorden Prisen blir øremerket til utstyr av Bizana-senteret. Hjelp oss å gjøre verden litt bedre!

Impande VIPPS nr: 28 865 Impande bankkonto: 1201 51 98 085

Hilsen

Daglig leder: Andrea Lothe [email protected]
Styreleder: Rolf Olsen [email protected]