Impande har ansatt en ny daglig leder som begynner i stillingen 1. mars. Impande har de siste årene vært i jevn vekst, og nå vil Andrea Lothe arbeide
tett sammen med styreleder og en rekke frivillige for å drive denne veksten videre. Det var i alt 28 søkere til stillingen. Impande har fått en leder
med en variert og interessant bakgrunn. Hun er faglig sterk, er dedikert til Impandes verdisyn og har endog arbeidet i «vårt» distrikt i Sør-Afrika tidligere. Hun har med andre ord både geografisk og menneskelig kjennskap til sitt kommende arbeidsfelt. Det er med glede og stolthet vi presenterer 35 år gamle Andrea Lothe fra Ålesund.

Lothe er født i Canada, hvor hun bodde i to år før fire år i Antwerpen, da med flamsk som sitt andre morsmål. Familien var med faren som var sjømannsprest. Flamsk har hun hatt lite nytte av, men opplevde som voksen at hun forsto mye av et av hovedspråkene i Sør-Afrika: Afrikaans, da dette har mange flamske ord i seg. Og mens vi er inne på utland og språk, kan det nevnes at Lothe arbeidet i Peru et år som frivillig for Strømmestiftelsen og Fredskorpset. Her tilegnet hun seg spansk, som hun behersker muntlig og skriftlig.

Av utdannelse har Lothe bachelor- og mastergrad innen utviklingsstudier med ledelse. Parallelt med studiene arbeidet hun deltid og har erfaring fra ulike samfunnssammenhenger. De siste årene har Lothe arbeidet med rekruttering av ledere og spesialister i offentlig og privat næring, basert i Ålesund, men med nettverk og aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Da Lothe var i Sør-Afrika var det som forsker ved Oslo Universitetssykehus Ullevål. I KwaZulu-Natal hvor Impande yter sine bidrag fins en parasitt som heter schistosomiasis, (beskrevet på Google). Kun «vestlig» medisin kan trygt og effektivt behandle de lidelser parasitten medfører. Likevel takker de fleste barn og unge nei til denne behandlingen når den blir tilbudt på skolen. Det er kunnskapen, stigmaet og sosiale hindringer mot behandling som var fokus for Lothes forskning, et oppdrag som resulterte i publisert artikkel som ble tilgjengeliggjort helsedepartementet i Sør-Afrika.

Lothe forteller at hun ser frem til å bidra til at målene om utbygging, opprustning og utdanning realiseres. Et fokus for Lothe er å gjøre Impande kjent på Nord-Vestlandet. Hun ser frem til å skape engasjement for saken blant næringslivet hun har jobbet så tett med i mange år. Videre planer vil bli ytterligere beskrevet når de blir mer konkrete. Lothe poengterer at hun er verdidrevet og engasjert og at Impandes arbeid med fokus på sårbare barn, familier, oppvekst og utdanning er noe hun gleder seg veldig til å bidra til.

Marianne O. Alpers