Det er sommerferie i Sør-Afrika i tidsrommet 15. desember til 15. januar. Vanligvis trekker folk til strendene i denne perioden. Det arrangeres strandfester og familier hygger seg dagen lang. Nå er strendene tomme pga Covid-19 restriksjoner. Salgsforbud av alkohol er også innført.

De siste ukene har media vært preget av politisk diskusjon om Sør-Afrikas innkjøp av Covid-19 vaksine. Regjeringen blir anklaget for sendrektighet. Finansdepartementet har dessuten strevd med å skaffe og utforme garantiene for vaksineinnkjøpene. Forhandlingene med farmasiprodusenten Pfizer&Biontech har vært hard. Sør-Afrika har nå fått 30% rimeligere priser enn hva OECD-landene i første fase har oppnådd. Imidlertid seiler nå Serum Institute fra India opp til å bli den viktigste vaksineleverandøren til landet. Man håper å kunne gjennomføre selve massevaksinasjonen av befolkningen neste høst og vinter. De lokale klinikker og apotekerkjedene Clicks Group og Dis-Chem. Pharmacies vil være sentrale i gjennomføringen av vaksinasjonsprogrammet. Det er p.t. offisielt registrert vel 30 000 døde av Covid-19 i landet. Mellom 400 og 500 er registrert døde av Covid-19 relaterte årsaker.

Den Sør-afrikanske regjeringen står oppe i langt mer krevende avveininger enn den norske regjering med hensyn til innføring av ulike Covid-19 restriksjoner. Sør-Afrika har ikke noe oljefond, arbeidsledigheten er mellom 40 og 50%, ca 19 millioner lever fra hånd-til-munn i ekstrem fattigdom, distribusjonssystemet av mat er svakt etc. På den andre side er befolkningen relativt ung, og mange har vist en utrolig evne til å takle ulike livsutfordringer. Strenge restriksjoner påfører folk i dette landet umiddelbare hverdagsproblemer. Dessuten vil den nasjonale økonomi lide store skader ved innføring av strenge restriksjoner. Regjeringen har derfor under den andre Covid-19-bølgen vært forsiktig med å pålegge folket restriksjoner.  På en 5-trinns restriksjonsskala er grad 3 nå innført.  Det betyr krav om bruk av ansiktsmasker, sosial distansering, hygienetiltak og begrenset forsamlingsfrihet.

Den 8. januar blir ANC årlig gjenstand for stor oppmerksomhet. Det er partiets bursdag, og denne gang nummer 108 i rekken. Det ble stilt store forventninger til president Ramaphosas bursdagstale dette året. Presidenten var i sin tale tydelig på at partiet var sterkt svekket av indre konflikter, korrupsjon og endringsvegring. Ramaphosa blankpusset også partiets grunnverdier. Han poengterte viktigheten av integritet, ærlighet, toleranse og respekt for folket. Samtidig var han tydelig på at egne partifolk «med svin på skogen» burde være åpne overfor integritetskommisjonens høringer og ikke  minst tre til side så lenge deres korrupsjonsanklager blir håndtert i påtale- og rettssystemet.

Afrikan Development Banks spår at Sør-Afrikas økonomi trolig ikke vil utvikle seg i positiv retning i 2021.  Arbeidsledigheten vil bite seg fast på 37%. Den er i virkeligheten mye høyere da mange har gitt opp å melde fra til myndigheten om at de trenger arbeid. Sør-Afrikas globale konkuranseevne er svak. Landet er nå rangert på 140 plass i verden mht global konkurranseevne. Håpet er imidlertid at landet i 2021 vil utvikle sin eksport til andre sør-afrikanske land og dessuten få oppsving i turistindustrien. Men landet har en svært tung og ineffektiv offentlig sektor. Dessuten må statskassen dekke betydelige underskudd i mange av landets 700 statsbedrifter. Det ser med andre ord ut til at landets fattige og arbeidsledige går et tungt år i møte i 2021.