Dette var Corona-året hvor Impande Foundation Norway bidro til gjennomføring av følgende tjenester i Sør-Afrika:

 • Bygging av fire nye barnehager med komplett utstyr ute og inne
 • Oppgradering av fasilitetene ved 8 barnehager
 • Installasjon av vann- og sanitære anlegg ved 80 barnehager i UGU distriktet og Bizana i Sør-Afrika
 • Distribusjon av 42 tonn næringsrik mat, verneutstyr m.m. til ca 230 ECD-sites (Early Childhood Development Sites). Dette krisearbeidet nådde til sammen rundt 7000 barn og deres foreldre under den 6 måneder lange lock-down-perioden i landet
 • 100 tonn mat (grøt) er distribuert til 4000 fattige husholdninger i Umzumbe distriktet
 • Registrering av 42 000 ECD-sites i hele Sør-Afrika. Dette er et samarbeidsprosjekt med Nelson Mandela Foundation og Department of Social Development (DSD). Impandes registreringssystem er basisverktøyet i registreringsarbeidet og dette legger grunnlaget for god samfunnsplanlegging i denne sektoren
 • Utvikling av fysikk- og kjemilaboratorier ved fem videregående skoler i Xolo Traditional Council
 • Støtte til driften og utviklingen av Gcilima STEAM-senter (science, technology, engineering, art and math). Dette er et senter som blant annet driver IT-opplæring for elever ved en rekke skoler i Xolo Traditional Councils area
 • Installering av sanitærutstyr ved en grunnskole i samme område
 • Stipendstøtte til 9 studenter som tar høyere utdanning, etter videregående
 • Basis finansiell støtte til utvidelse av arbeidet ved Siyakwazi (senteret for barn med spesielle behov)
 • Basis finansiell støtte til Impande Foundation South Africa´s organisasjon og de 11 ansatte. De driver veiledning, opplæring og utviklingsarbeid av ansatte ved til sammen 480 registrerte ECD-sites (barnehager). Det er ca 10 000 førskolebarn som daglig oppholder seg ved disse 480 ECD-sites

Dette var Corona-året hvor Impande Foundation Norway bidro til gjennomføring av følgende organisatoriske utviklingsprosesser i Norge og globalt:

 • Utvikling av et Globalt Charter og en basis struktur for bygging av en Global Impande Organisasjon
 • Gjennomføring av den årlige Impande-konsert. 330 var til stede
 • Samkjøring av felles Impande profilering i både Norge og Sør-Afrika. Se nettsidene Impande.org og Impande.com
 • Etablering av Impande Foundation i Sverige
 • Etablering av Impandes fem arbeidsgrupper: Kommunikasjon & markedsføring, arrangement, bedriftssamarbeid (CSR), Advisory Board, søknadsutforming og media-arbeid
 • Ansettelse av daglig leder som vil jobbe tett sammen med styreleder. Hun begynner 01.03.2021 og vil bli nærmere presentert i neste nyhetsbrev
 • Endring og utvikling av innsamlingsarbeidet på to områder: Skolenes bøsse-innsamlinger på gatene ble gjennomført som folkefinansiering på nett. Face-book Business preget i sterkere grad den nettbaserte markedsføringen innsamlingsarbeidet via sosiale medier
 • Gjennomføring av besøksreiser til uteprosjektene for 53 personer fra Norge
 • Grunnlagsarbeid for etablering av Impande Finnland og Impande United Kingdom. Registeringen vil finne sted i Q1-2021
 • Utvikling av en bredere givergruppe. Ca 400 har p.t. muligheter til å be om skattefradrag på sine donasjoner