Impande har utviklet et samarbeid med fire videregående skoler og to ungdomsskoler om ulike solidaritetsaksjoner. I løpet av sommeren og tidlig i høst bredte uroen seg med hensyn og det var mulig og drive de tradisjonelle innsamlingsaksjoner for Impandes utviklingsprosjekter i Sør-Afrika. Covid-19 restriksjonene tømte gatene i sentrale bydeler og gjorde det umulig, ja ulovlig, å benytte seg av tradisjonelle bøsse-innsamlinger. Dessuten har mange skoleklasser i Oslo i de siste ukene hatt hjemmeundervisning på ZOOM. Hva kan man gjøre i en slik situasjon? Det gjelder visst å lære av innsikten i ordtaket: «Nød lærer nøgen kvinde at spinne».

Folkefinansiering/Crowdfunding åpner nye muligheter

Kristelig Gymnasium gjennomførte i september en svært vellykket solidaritets- og innsamlingsaksjon ved hjelp av folkefinansieringsideen. Vi i Impande tenkte at dette kan også vi gjøre. Vi gikk inn i et samarbeid med Bidra.no som presenterer seg som «Hele Norges nettsted for folkefinansiering og gode gjerning». Vi ble umiddelbart fasinert av mulighetene som åpnet seg, og nå er vi i full gang.

Oslo Handelsgymnasium først ut

OHG startet sin innsamling den 3 november og den varer ut måneden. I praksis betyr det at den digitale innsamlingsplattformen presenterer og beskriver formålet med prosjektet. Hver elev kan etablere sin egen «elektroniske innsamlingsbøsse» og skaffe midler gjennom sine sosiale og digitale nettverk.

Ta en kikk på nettstedet bidra.no/OHG og du får et inntrykk av hvordan dette fungerer. Du kan også velge en av innsamlingene som er presentert på denne nettsiden og gi ditt bidrag!

Felles løft for å utvide Gclima STEAM center

Veien ut av fattigdom og inn i arbeidslivet går gjennom utdanning, sier Nelson Mandela.

Skoleresultatene i STEAM-fagene = Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematic, er svært svake ved de syv videregående skolene som Impande for tiden driver utviklingsarbeid ved. Dette året står seks laboratorier klare. Første trinn i utviklingen av byggingen av Gcilima STEM center sto ferdig i 2018. Senteret er sprengt og nå står andre byggetrinn for tur.

Ambisjoner og innsamlingsmål

Hovedmålet med Gcilima STEAM senter er å:

  • Styrke rekrutteringen til og utdanningskvaliteten I STEAM-relaterte fag ved fem videregående skoler
  • Sørge for basis IT-opplæring for elever ved fem skoler i klassetrinn 1-9

Dette prosjektet vil ha direkte innflytelse på utdanningsløpet til ca 5000 nåværende skolelever og tusenvis av framtidige elever.

Hele prosjektet strekker seg over en perioden (2021-2023).

Hvert år skal det reises totalt kr 927 000,00.

I løpet av denne høsten satses det på å samle inn kr 600 00,00 gjennom skolenes innsamlingsaksjoner. Resterende beløp er det skaffet andre sponsorer til. Vi takker blant annet Steenslandsfondet som en god støttespiller i utviklingen av Gcilima STEAM center.

Her er de fire skolene som står sammen om dette viktige prosjektet:

Oslo Handelsgymnasium

Oslo Handelsgymansium

Hartvig Nissen Videreågende skole

Kongshavn videregående skole

Kongshavn Vidergående skole

Hersleb Videreågende Skole