Satser på innsamlingsrekord

Årets innsamlingsaksjon når sitt høydepunkt torsdag 12.november da elevene får fri halve dagen til å samle inn penger til Impandes arbeid i Sør-Afrika. Vi har allerede samlet inn over 190 000 kr., og innen innsamlingen er over 25. november, satser vi på å sette ny innsamlingsrekord!

Bringe ungdommer ut at fattigdommen

De som vil bidra, kan gå inn på bidra.no/ohg og lese om formålet med innsamlingen. 97 % av de innsamlede midlene går direkte til å gi ungdommer en utdannelse som kan bringe dem inn i arbeid og ut av fattigdommen.

Bidra!