Denne uken søkte jeg kontakt med en av Impandes sosialarbeidere i Bizana i Sør-Afrika for å finne ut av hvordan de ca 2400 barna, som nå ikke går i barnehagen, har det på dagtid. Sosial arbeideren svarte ved å stille meg to spørsmål: Hvordan tror du det er over tid å leve i en «fra- hånd -til- munn- økonomi» ? Hva tror du det gjør med sinnet og overskuddet når du hver dag bekymrer deg for å sikre mat på bordet?

Jeg ble selvsagt forlegen og famlende i mine svar. Dette er jo problemstillinger vi ikke helt kan forstå uten å ha erfart det. Deretter fikk jeg følgende tre korte og presise svar:

– Dette er en tilstand som over tid skaper resignasjon og likegyldighet.

– Under slike forhold er de voksne ikke følelsesmessig til stede for sine barn.

– Mange foreldre er også, av økonomiske grunner, nødt til å forlate barna sine på dagtid. I beste fall overlater de førskolebarna sine til en eldre mor eller tante, sammen med mange andre barn. Men dessverre blir disse barna i de fleste tilfellene nå overlatt til seg selv på dagtid.

Førskolebarn skal selvsagt ikke ha det slik! Det gjelder å få dem inn i stimulerende og trygge barnehager så raskt som mulig. Impande registrerte i sommer at 80 av i alt 150 barnehager i Bizana i Eastern Cape ikke hadde tilgang på vann. Disse barnehagene ble umiddelbart stengt under Covid-19 pandemien. De blir heller ikke åpnet igjen før de får tilgang på vann. Disse barnehagene får ikke åpne før det er sikret vann og sanitære forhold der.

Vann er nå installert i 34 av disse 80 barnehagene

Nå har Impande sørget for installering av vann til 34 barnehager. Vi håper å gjøre dette prosjektet ferdig før året er omme. Impandes løsninger er enkle, funksjonelle og kostnadseffektive. De ulike løsningene går fram av bildene nedenfor.

Det koster bare kr 6 000 å installere vann ved hver barnehage! 

Når utstyret er på plass samles det vann fra taket, eller fra kommunens omreisende vanntankbiler. Vi har som mål at alle disse 80 barnehager skal ha vann før 2020 er omme. Impande er i stand til å klargjøre fem barnehager pr uke. Vi er nå kommet halvveis med hensyn til å skaffe midler til prosjektet. Ca kr 250 000,00 av i alt kr 500 000,00 er på plass.