Et spennende samarbeid mellom Impande og AVA Charity er i gang!

Vi i Impande Foundations styre og arbeidslag er svært stolte og glade for samarbeidet med AVA Charity. Ta en titt på hjemmesiden AVA-charity.org. Se også på deres produkter, det vil si de håndlagede varene de selger fra Creative Souls i Sør-Afrika. På nettsiden finner du fortellingen om en gruppe kreative, dyktige og verdidrevne folk som har som mål å fremme helse og rettigheter for kvinner og barn, ikke minst blant de fattige i KwaZulu-Natal.

Organisasjonen er nettverksbasert og har nøkkelmedarbeidere som bor og arbeider både i Norge og Sør-Afrika. AVA har svært god lokal forankring i Vulamehlo. Dette er i det den nord-østlige delen av Impandes satsningsområde. Der har AVA avdekket et stort behov for en førskole for barn. Nå har vi inngått en avtale om å bygge Dayimani Creche. Det skal investeres i et komplett Impande konsept av en barnehage med fasiliteter for 35 barn, vann og sanitære installasjoner, toaletter og lekepark. AVA går inn med 65% av finansieringen og Impande med 35%.

Vi ser fram til videre samarbeid AVA! Bildene er fra det lokale møte hvor planene presenteres og fra første fasen i selve byggeprosessen.

Vann til 80 barnehager 

I denne Covid-19 tiden har både skoler og barnehager (ECD-sites) vært stengt side 27. mars. Ca 80 av disse barnehager har ikke tilgang på vann. Av sanitære grunner er det derfor ikke hverken lovlig er klokt å åpne disse stedene igjen før enn vannforsyningen er på plass. Denne forsyningen vil vi ha på plass før året 2020 er omme.

Impande har utviklet en standard løsning som passer til disse 80 stedene. Vanntanker, vasker og utstyr koster kr 6000,00 pr barnehage. Vann blir samlet og renset fra takene. Avtale med kommunen er på plass, og deres tankbiler fyller på der regnvannet ikke strekker til. Pr 25.8 har Impande reist midler til 25 vannanlegg ved 25 barnehager.

Bizana Training Center

Det er 150 barnehager i Bizana. Disse institusjonene trenger et Opplæring og
ressurssenter. Fund-raisingen er kommet godt i gang og vi håper å kunne sette i gang byggingen før jul. Mer informasjon om dette senteret vil komme i neste brev.

Bygging av Masikull Creche er i gang

Mange av de 80 stedene som mangler vann, likner på forholdene ved Masikull Creche. Det er enkle blikkskur hvor tapre kvinner i mange år har drevet barnehager i størrelsesorden 30-40 barn. Nå er lærer Nosisa Nthombeta ved Masikull Crche i en lykkelig fase av sitt liv. Hun følger hver eneste dag og natt med i byggingen av en ny Impande finansiert barnehage.

Mange andre steder i Bizana trenger vår støtte og vår innsats. Disse kvinner er hverdagshelter. De fleste crechene drives uten offentlig tilskudd, og de har følgelig en lønn på a kr 700,00 pr mnd.

Utviklingsarbeid i samarbeid med offentlige myndigheter i Sør-Afrika
– en givende og krevende øvelse

Små ideelle hjelpeorganisasjoner blir iblant beskyldt for at de driver utviklingsarbeid og fattigdomsbekjempelse med svak eller tilfeldig lokal forankring i mottakerlandet, at arbeidet er preget av manglende langsiktighet og at innsatsen i det totale samfunnsbildet kan virke fragmenterende. Kritikken går med andre ord ut på at innsatsen kan være lite koordinert med de planer som lokale offentlige myndigheter har laget. Dette kan i noen tilfelle sikkert være sant, men som oftest er kritikken ikke treffende. Min erfaring fra Sør-Afrika, et land med høy prosentandel av fattige og mange små bistandsorganisasjoner, er imidlertid heller slik:

De offentlige myndigheter i Sør-Afrika har ofte mange planer, men begrenset gjennomføringsevne. De er rike på ord og kulturen kan være gjennomsyret av korrupsjon. Midlene som når fram til og forvaltes på lokalt nivå er som ofte svært begrenset. Covid-19 pandemien er nettopp nå også i ferd med å ruinere finansene i mange kommuner. Sentraliserte, godt betalt administrasjonsstaber, er ofte lokalisert lagt fra der de fattige lever. De offentlige myndigheter er dessuten i ulik grad åpne for privat-offentlig samarbeid. Noen etater er preget at faglig arroganse. De vet best og har svarene på hvordan utvikling skal skje, mens andre etater ser at et dynamisk offentlig-privat samarbeid både er berikende og bidrar til svært gode resultater. Sør-Afrikas president Ramphosa har nå gitt klare signaler om privat-offentlig samarbeid skal prioriteres. Det har endret klimaet drastisk til det bedre i det privat-offentlige samarbeidet.

Systematisk registering og planlegging 

Impande Foundation har i sitt geografiske satsningsområde utviklet et registreringssystem for lokale grasrotinitiativ for barn. Ca 600 tiltak er i nå i databasen. De fleste tiltakene er små barnehager/creches. Det er ingen av disse creches som har norsk barnehage standard.

Impande har blant annet engasjert lokal arbeidsledig ungdom til å finne disse stedene og til å samle inn data om dem. Disse tiltakene er kartlagt både med hensyn til deres faglige kvalitet, fasiliteter, utstyr og organisasjonsformer. Databasen og systemet er enkelt og et fantastisk verktøy til å kunne prioritere innsats der det trengs mest, og til å drive systematisk utviklingsarbeid for en hel samfunnssektor, dvs for førskolebarn. Det er også egnet til å drive faktabasert synliggjøring av behov og nød. Det er mellom 15 000 og 20 000 barn som til daglig oppholder seg ved de registrerte stedene. De offentlige myndigheter i samme området hadde til sammenlikning bare 200 tiltak i sine dataregistre. Nå er samarbeidet offentlig-privat godt i gang, og registreringssystemet benyttes ikke bare lokalt i Ugu Distriktet og Bizana i Eastern Cape, men også andre steder i Sør-Afrika.

Informasjon om rettigheter, muligheter og krav

De ca 600 lederne av crechene/barnehagene samles hver måned i sine distrikter. Disse møtene drives av kvinnene selv og deres valgte ledere. På samlingene deles informasjon fra de offentlige myndigheter, der fremmes det ønsker og krav og det diskuteres faglige spørsmål. Dette er naturligvis også viktige arenaer for Impande Foundation, for informasjon, for forankring av tiltak og involvering. Møtene er preget av både dypt alvor og glad latter med frigjørende inspirerende sangglede. Dette er også treningsarenaer for organisasjonsutvikling og demokrati.

Covid-19 og fallende tillit til offentlige myndigheter i Sør-Afrika

Covid-19 har bidratt til drastisk fallende tillit til de offentlige myndigheter i Sør-Afrika. Tre fire dager etter avstegningen av landet den 27. mars var fattige folk uten mat. De lette tropper, dvs små frivillige og profesjonelle Non-Governmental Organisastion (NGOs), kirker, business- og landbruksorganisasjoner har i disse månender sørger for mat. Impande harmed sitt nettverk hatt stort ansvar for å distribuere mat til flere tusen barn, spesielt i Eastern Cape.

Regjerningen satte inn ca 40 milliarder NOK i Corona tiltak for de fattige. I forvaltningen av disse midler har korrupsjonen florert. Folk opplever det store bedraget og biskop Tutu taler bramfritt om regjeringspartiet ANC: «Dere representerer ikke oss lenger. Dere er haier, og ikke ledere med karakter. Dere gjør gapet mellom fattige og rike enda dypere og bredere».

I en nylig utgitt rapport med navnet: Corruption Hurts All of Us, brukes det så sterke ord som at merkevaren Sør-Afrika er i ferd med å ødelegges. Både filantropiske støttespillere, investorer, mulige ferieturister og businessfolk er i ferd med å miste troen på oss. Håpet om at Ramaphosas skulle rydde opp i den korrupsjonskulturen, som han arvet fra Zuma, er i ferd med å forsvinne. Mange sier: «Han har den rette retorikken, men ikke mot til å rydde opp, ikke en gang i sitt eget regjeringskabinett». Deler av den politiske eliten i Sør-Afrika skor seg med andre ord på korona- pandemien.

Antall protest-aksjoner øker dramatisk

I 2019 var det i snitt 19 lokale protestaksjoner daglig i Sør-Afrika. For tiden spres det gjennom sosiale media en video av en ledende lokalpolitiker som banner mot folk som demonstrerer mot manglende vannforsyning. Hun omdirigerer en tankbil med vann for å straffe demonstrantene fra den fattige bydelen som er blitt lovet vann av myndigheten i flere år. Samtidig sier hun «jeg gir f».

I en tv-overført begravelse av en av Nelson Mandelas gamle fangekamerater viser partiledere fra regjeringspartiet ANC og forsvarstopper at de bryter alle anti-korona-regler. De klemmer hverandre og de står tett og røyker sammen (kjøp og bruk av sigaretter er forbudt). Mediene spør seg selvsagt om det er to sett med regler i landet. Det mest dramatiske i utviklingen er at landets politiske ledelse blir anklaget for at de egentlig ikke bryr seg om de fattige.

Samarbeid med de gode krefter

I en slik fortvilet og noe deprimerende situasjon ser jeg for meg alle de mennesker av god vilje og integritet som Impande jobber sammen med på ulike områder, både i privat og offentlig sektor i Sør- Afrika. De fortviler seg i like stor grad som oss, og ber oss om å holde stø kurs og arbeide systematisk videre. Det Impande Foundation bygger, og den kompetanse vi bidrar til å utvikle i landet vil leve videre, uavhengig av hvordan den politiske utvikling vil bli framover. I et slikt langsiktig og planmessige arbeid er det ganske lett å se hvor de «råtne epler» befinner seg. Og det er mange nok med karakter og god vilje å samarbeide med både lokalt, i høvding-systemet og i den offentlige sektor.