Jeg har i dag den 24.3 fått melding om at Impandes partner i Sør-Afrika, Unlimited Child, vil benytte Impande South Africa som distributør og opplæringsansvarlig for pedagogiske leker til 60 barnehager. Dette er et omfattende opplæringsarbeid som vil kreve ca. ett årsverk å gjennomføre.

Takk til dere i Norge som allerede har bidratt inn i dette arbeidet. Behovet for stimulerende leker og utstyr er nesten umettelig.