COVID-19 i Sør Afrika

  • Sør-Afrika besluttet fullstendig avstengning av landet fra 27. mars til 16. april. Skoler og barnehager har vært stengt siden 18. mars.
  • Barn fra fattige hjem får vanligvis et måltid mat på skolen eller i barnehagen. Nå har de få med faste jobber mistet sine inntekter. Samtidig er det blitt flere munner å mette.
  • Næringsrik mat er kritisk for barns utvikling, spesielt i alderen 0-5 år.
  • Impande arbeider i noen av de fattigste områder i hele Sør-Afrika. Vi har distribusjonsapparatet og lokalsamfunnets tillit med hensyn til å nå de som trenger det mest.
Bidra til Impandes Arbeid!

Første mål er:

– Å nå de mest sårbare barna og sikre mat til de 160 barnehagene i Bizana i Eastern Cape i samarbeid med matleverandøren og partneren Zero2Five.

– Å nå de mest sårbare familier i den fattige lommen ved Dweshula Drop-in Senter. Senteret ble bygget av Impande midler og sto ferdig i 2017.

Vår leveransepakke inneholder:

Vi når de mest sårbare barna fra fattige familier

Den største utfordring med Corona/Covid 19 er å levere mat og utstyr på en sikker måte til de mest avsidesliggende mråder. Den eneste transporten dit skjer i overfylte små busser. Disse bussene er effektive smittespredere. Vi vil bringe maten og utstyret ut til barnehagene i egne biler. Barnehagene blir benyttet som distribusjonspunkter. Mye arbeid gjøres av frivllige.

Vi trenger:

– Finansiering av transport og distribusjon. Det vil si støtte til testede og troverdige sjåfører og koordinatorer.

– Finansiering av næringsrik mat og hygieneprodukter. Impande har utviklet et nettverk av 500 barnehager med 20 000 husholdninger. Vi vet hvor de er som trenger hjelpen mest.

DITT BIDRAG VIL GJØRE EN STOR FORSKJELL!

Benytt Impandes bankkonto nummer: 1201 51 98 085 eller Vipps 28865

Bidra til Impandes Arbeid!