I løpet av 2020 skal Impande bygge og utstyre seks kjemi- og fysikklaboratorier i Kwa Xolo
Tribe. De to første laboratoriene er nå ferdig. Noen lærere og elever fra Oslo Handelsgym,
Hersleb, Kongshavn og Hartvig Nissen VGS fikk gleden av å være med på innvielsen av
laboratoriet ved Tholimfundo High School den 5 mars. Chief Xolo fortok den offisielle
åpningen og lærer Rune Haukeland fra Hersleb VGS var sporty nok til å starte eksperimentell
undervisning umiddelbart.

Det er stort behov for realfag- og engineering kompetanse i Sør-Afrika. Etter innvielsen ble
det inngått avtaler mellom rektor Bekwa og Impandes leder Brian Liggett om at skolen skulle
ha sterkt fokus på både å rekruttere av elever til realfagene, og dessuten heve
lærerkompetanse in disse fagene. Det siste vil skje ved at faglærerne ved de 6 skolene
kommer sammen i Work-shops gjennom året. Prosjektet skal evalueres i 2022.