Impande har den siste uken møtt ekstra stolte skolerektorer ved alle de seks videregående skoler
som vi støtter i Inkosi Xolos høvdingområde. Eksamensresultatene (matric) for
avgangselevene etter videgårende utdanning er nettopp ankommet. Samtlige skoler har vist
betydelig framgang. Vi spør rektor ved Thusi Sec&High School: Hva er hemmeligheten?

Hardt arbeid

«Det er ingen hemmelighet, det er hardt arbeid. Vi har de siste årene her ved Thusi
High fått lærerene med på ekstra undervisning i weekendene, på ettermiddag- og
kveldstid, og dessuten utviklet et nytt ambisjonsnivå for hva som er mulig. Denne
holdning har smittet over til de andre skolene også. Jeg er ved skolen nesten 24/7
hele uken.»
Dette er nesten som å høre et sitat fra Mark Twain: Hemmeligheten bak suksess er
hardt arbeid. Derfor er det en hemmelighet for de fleste.

Samarbeid og med positiv rivalisering

Vi stilte også høvding Xolo spørsmålet om hans forklaring på framgangen ved disse skolene.
Han ser det fra sin vinkel og sier:
«Vi har fått inn flere nye rektorer som krever disiplin og innsats. Vi har utviklet en
premieringskultur blant de seks videregående skolene. De positivt rivaliserer om hvem som
har størst framgang i ulike fag. Dette kombinerer vi ved at rektorene også jevnlig kommer
sammen for å lære av hverandre hva som skaper resultater.

Framgang skaper framgang

Vi i Impande kommer utenfra, og bidrar i perioden 2019-2021 med assistanse i realfagene.
Bant annet vil seks nye laboratorier i løpet av dette året bli ferdig til bruk. Impandes
strategier knyttet til skoleutvikling har kort sagt vært:
 Hold fokus på investeringer i et begrenset antall skoler over flere år
 Investere kun der vi ser at det er en skoleledelse som holder disiplin og orden og som
vil bidra til kvalitetsundervisning
 Gjøre konkrete investeringer som gir opplevelse av framgang når det gjelder
fasiliteter og arbeidsforhold
 Måle resultater og effekter av investeringene