Vi er glade for å kunngjøre at våre partnere hos Siyakwazi nå har fått mulighet til å tilby en månedlig ergoterapeut i tillegg til den regelmessige og månedlige fysioterapistøtten som tilbys på Siyakwazis ressursenter. Nyheter fra den lokale klinikken i kwaNzimakwe er at det også nå vil være logoped tilgjengelig. En fantastisk forbedring med tanke på at det i begynnelsen av fjoråret var lite terapistøtte tilgjengelig i samfunnet.