Impande har i 10 år hatt sitt innsatsområde i UGU-distriktet i sørlige KwaZulu Natal. Dette området grenser til Bizana i delstaten Eastern Cape. Vi har lenge visst at dette naboområdet i Eastern Cape er det fattigste i hele Sør-Afrika. Det ligger langt fra hovedstaden Bhisho i denne delstaten. Landskapet i Bizana er goldt, men fra naturen side rikt på mineraler. Blant annet finnes de største platinaforekomstene i hele Sør-Afrika der. Flere internasjonale gruveselskaper har forsøkt å etablere seg der, uten å lykkes. Den lokale motstanden har vært voldsom og til dels voldelig. Det er lange tradisjoner med lokal prostest i dette området. Det var her det blodige pondo-opprører mot apartheid fant sted i 50-årene.

Lokalbefolkningen er stolte pondoer og opplever at sentrale myndigheter og internasjonal kapital tilbyr kontrakter som ikke kommer dem til gode. Det skal de ikke ha noe av.

Folket er av den etniske gruppen pondoer, og de snakker Xosa.  De bruker i stor grad hester til transport og innen jordbruk. Mange lever som selvbergende småbønder.

Ledere i 150 Creches

En creche er nærmest å sammenligne med en utepark for førskolebarn. Målet er å transformere slike «oppbevaringsteder for barn» til stimulerende barnehager. Impande har registrert ca 150 steder hvor kvinner etter beste evne forsøker å ta seg av barn i førskolealderen. Disse kvinner har registrert seg som medlemmer i Impande Sør-Afrika (tidligere kalt Network Action Group, NAG). De kommer sammen en dag i måneden, flere med en reisevei på opp til 2 timer. De tar selv ledelsen av disse månedlige dagssamlingene. Dette er selve grunnideen i Impande: Stimulere og støtte folk på grasrota som vil utvikling og tar ansvar.

På disse samlinger drøfter de felles utfordringer og får hjelp fra Impande til registering og opplæring i hvordan de kan få tilgang til offentlige rettigheter. Det legges også inn i disse møtene både faglig inspirasjon og noe opplæring.

I 2019 avdekket Impade 47 sterkt under-ernærte barn i dette området. 5 av dem døde. Mange creche-ledere meldte fra om at barna deres får dårlig og næringsfattig mat i sine hjem. I år får derfor hver creche-leder 25 kilo med vitaminsert grøt med seg tilbake fra hver samling. De tar esken med grøt på hodet, går eller tar en minibuss hjem. Et selskap ved navn Zero2Five Trust leverer nå  2 tonn grøt til  hver månedlig samling. Kvinnene bærer uanstrengt 25 kilo på hodet, ofte flere kilometer hjem til sitt lille men viktige arbeidssted.  Pr i dag holdes samlingene i et gammelt uegnet kirkebygg.

150 Creches = små barneparker

Sør-Afrikas nye president Ramaphosa har iverksatt et jobb-prosjekt for ungdom. Arbeidsledigheten er stor, og det er nok av unge talenter som vil arbeide i en barnehage. Pr. nå er det vanlig at lederne er alene med 20-25 barn. Impande Sør-Afrika har fått tildelt 25 arbeids-plasser. Disse unge får veiledning og bidrar inn i de største crechene. Vi har ambisjoner om å styrke den faglige bemanning på alle disse stedene.

Slik ønsker vi at barna skal få det

Mange steder vokser barna opp under uverdige forhold. 23% av Sør-Afrikas befolkning lever i ekstrem fattigdom. Se nettstedet: World Poverty Clock. Ekstrem fattigdom betyr at de har mindre enn 20 kr dagen å leve for. Impande ønsker at barna skal møte stimulerende oppvekstforhold og en hverdag som ikke er preget av livet «fra-hånd-til-munn». Vi ønsker å gi barna steder og mennsker som utvikler deres potensiale.

Byggingen av en standard barnehage er det første steg i en helhetlig og systematisk utvikling av alle disse ECD-sites. ECD er en forkortelse for Early Childhood Development.

Slik ser en standard barnehage for 35 barn ut. Det koster kr 105 000,00 å bygge den.

Første Impande Creche i Eastern Cape er bygget

Den første Impande crechen er allerede bygget. Det sto ferdig høsten 2019 og heter Monti Pre-School. 30 barn går daglig til et verdig og inspirerende utviklingssted. Takk til dere som bidro til at dette kom på plass!

Behov for et Utviklings- og opplæringssenter

Det er stort behov for et Impande Utviklingssenter i dette området, et sted hvor ansatte ved de 150 crechene får opplæring, veiledning, administrativ støtte, utstyr og inspirasjon.

Impandes profesjonelle arkitekt og idealist, Fredrik Christensen fra Kongsberg, har utviklet konsept og tegninger av senteret. De første kr 140 000,00 er samlet inn. Vi har håp om å få en gratis tomt sentralt i Bizana av de offentlige mydigheter. Myndighetene i dette området er svært positive til privat-offentlig samarbeid. Hele prosjektet vil trolig koste rundt kr 550 000,00. Byggestart skjer så snart vi har finaniseringen på plass. Impande har en tradisjon mht å alltid ha finaniseringen klar før bygging settes i gang.

En utfordring og «engasjementspille» for deg?

Vi har mange gode eksempler i Impandes historie på at klubber og enkeltmennesker har vært på leting, eller har sett det som sin spesielle oppgave, å bidra tungt inn i den finansielle realiseringen av slik sentra. Til sammen 9 spesielle sentra er bygget i løpet a de 11 siste årene.

Bizana ECD Training Center er en konkret utfordring til deg! Du eller din forening/organisasjon kan her adoptere og følge direkte utviklingen ved dette senteret framover.

Ta kontakt for mer informasjon på: [email protected]

Representanter fra Impande kommer gjerne på besøk lokalt for å informere og inspirere til innsats! Husk at i Impandesammenheng går 97 % av alle midler direkte til prosjektenes realisering!

Send din mail til [email protected] og fortell hva du vil gi og om du har spesielle ønsker for hva dine gaver skal øremerkes til!

Dette kan være f. Eks:

I. Andel til bygging av en barnehage. Du velger selv størrelsen på din andel
II. Fast månedlig støtte
III. Starte innsamling blant venner, eller i et lag, til et spesifikt prosjekt. Ta kontakt for å få tilsendt presentasjon av ulike prosjekt som venter på å bli realisert.

Impandes kontonummer er: 12 01 51 98 085. Vipps: 28865

Det gis skattefradrag på gaver til Impande på summer fra kr 500,00 og opp til kr 50 000,00. Ønsker man skattefradrag for gaver må Impande få tilsendt fødselsnummer, navn og adresse fra giveren.