Veldedighetskonsert i Voksen Kirke 24. november kl. 18-20

Et prosjekt mellom Lions Club Oslo-Røa og Impande Foundation Norway.

Overskuddet av konserten går til finansiering av barnehagen Khanyajalo i Sør-Afrika.Her får ca. 50 barn fra svært kummerlige kår i Sør-Natal støtte og stimulering. Røa Lions har allerede finansiert første byggetrinn for 30 barn. Nå skal 20 barn til kunne flytte ut av sine blikkskur og inn i ordentlige rom. Dessuten trengs både kjøkken og lekeplass utenfor. Siste byggetrinn koster ca. 45.000,-

 

Følgende kor bidrar

Mærradalen mannskor, Vise Versa, Røas kirkes kammerkor og Cantus Cordi.

Kom og oppleve stemningen for kr. 200,-, det gir lys i sinnet!!