Hannes Shelter er et mottaks- og rehabiliteringsenter for kvinner og familier som er utsatt for vold. Det siste året har senteret håndtert og hjulpet svært mange familier, og har operert på full kapasitet siden slutten av 2018. Mange av sakene er grove voldssaker, men senteret involveres også i mindre alvorlige familiekrangler.

Aktiviteter

Kvinnene har vist stor interesse for perlehåndverk og har lært seg kunsten å perle nydelig halssmykker og belter.

Arbeidet med hagen har vært noe tregt i det siste pga. værforholdene. Det har vært lite regn og plantene lider i det tørre klimaet.

Senteret hadde en klient som er IT student og som underviste andre på senteret i faget sitt.

Early Childhood Development

Senteret har fått Early Childhood Development corner i drift. Grunnet det høye antall barn som kommer til senteret med sine foreldre, ble det bestemt å dedikere et eget rom til disse slik at de har et sted å være og å bruke som klasserom.

Besøk av venner av Hannes familie

Senteret har hatt besøk av venner av Hannes familie og takker for generøs støtte og donasjon.

Kompetanseutvikling

Det avvikles stadig kurs og workshops med faglig påfyll for de som er tilknyttet senteret. I første halvår 2019 har ansatte og andre som er tilknyttet senteret deltatt i en rekke møter og workshop, bl.a. innen helse og sikkerhet og kjønnsbasert vold.