Nonsindiso Geza var i september 2019 på besøk i Oslo for å møte sine utdanningssponsorer Harald Møller og Zoya Taylor. Hun ønsket også å takke Impandes leder, Rolf Olsen, for Impandes innsats for barn og unge i hennes område i Sør-Afrika.

United World College er i Førde. I høst begynte 18 år gamle Nonsindisa der. Hun har tidligere vært elev ved Mashesha High school i Margate i KwaZulu Natal, Sør Afrika, på en skole hvor Impande nå skal utvikle et laboratorium. På skolen i Førde er Nonsindisa en av 200 studenter, fra 80 nasjoner. Alle studentene er håndplukket på basis av dyktighet.

Hjemme i Sør-Afrika har Nonsindiso 3 søsken som lever, to er døde. Det var vanskelig for moren hennes å la henne reise så langt av gårde til helt ukjente forhold. Etter en lang utvelgelsesprosess hvor Nonsindiso ble «vinneren» nektet moren å signere sin godkjenning av stipendet. Etter betryggende samtaler fra colleget ble det ordnet rett før fristens utløp.

Nonsindisa uttrykker flere ganger i samtalen sin takknemlighet til sine sponsorer i Norge.

«De har reddet meg fra å bli et tall i statistikken over arbeidsløse i Sør Afrika. Det var der jeg regnet med å havne, men jeg har likevel jobbet samvittighetsfullt på videregående og fått gode resultater», uttrykker hun. Impande er stolte av Nonsindisa og takknemlige til partene som har bidratt til å realisere hennes utdannelse. Hun tenker det vil bli innen medisin eller landbruk, til nytte for sitt hjemland.

Marianne O. Alpers