Det råder står enighet blant fagfolk om at vel 80% av den menneskelig hjerne og dens potensielle kapasiteter blir utviklet i løpet av de fire fem første leveår. Impande har tatt konsekvensen av dette mht hva man som bistandsorganisasjon bør prioritere.

I KwaZulu Natal og Eastern Cape i Sør-Afrika er det en alt for høy prosent av barna på dette alderstrinnet som ikke blir stimulert slik de skal og som ikke får det de fortjener i denne  viktige livsfasen. Bakgrunnsteppet for Impandes prioteringer er møtet med de mange barna med svak familestøtte som på dagtid settes i dagparker som likner mest på oppbevaringsteder.

Nye og bedre barnehager under utvikling

Impande har bygget og utvikler barnehager, det vil gode oppvekstvilkår for neste generasjon. I Sør-Afrika kalles de Early Childhood Development Sites, ECD eller cheches. På bildene ser du siste utgave av en slik ECD-site. De bygges i serier, etter kostnadseffektive prinsipper, og etter pedagogiske retningslinjer. Bildene nedenfor er  tatt fra den siste barnehagen i rekken, Lindokuhle. Den er finansiert at Norlandia Barnehagene. En sum på kr 150 000,00 koster hele barnehagen, levert med nøklen i døra.

På et av bildene ser du også noen av de 55 barna som skal flytte fra et muggent skur og inn i sin nye barnehage nå i september. Vi takker Norlandia Barnehagene for hjelpen og gleder oss over partnerskapet som forhåpentligvis vil bidra til at mange andre barn i disse geografiske områder får utviklet sine evner optimalt.

Helhetlig utvikling

Vi  i Impande vet at det å bygge et nytt hus over og for barna ikke nødvendgivis og uatomatisk bidrar til god stimulering av disse barna. Derfor har vi utviklet flere program som bidrar til en helhetlig utvikling av ECD-sites. Målet er at alle de barna som Impande engasjerer seg i skal møte inspirerte og klare for læring når de møter opp på første skoledag.

I bildet ovenfor vil du se at den helhetlige pakken består av 8 elementer: utstyrstilførsel, faglig utvikling, ressurstilførsel og og spesielle program som bidrar til at barna med spesielle behov også blir møtt og forstått!

Impande utfordrer deg eller din organisasjon om å bidra!

Mellom femti og hundre creches/barnheparker har Impande registert som svært lavt fungerende og svakt stimulerende for førskolbarn. Et antall på 250 ligger i et mellomskikt mht til kvalitet. Og de siste 200 fungerer bra.

Impandes partner, NAG, har registert til sammen 550 steder hvor førskolebarn oppholder seg på dagtid innenfor det geografiske satsningsområdet. Alle disse stedene blir plassert inn i et ratisn-system, det vil si en helhetlig  plan for status og utviklingsbehov. Dette gøres naturligvsi for å kunne bruke ressurser på en effektiv og målrettet måte. Det er helhetlig samfunnsutvikling som trengs i disse forsømte og bantustan-områdene fra apartheid-tiden.

Impande får støtte av både familier, bedrifter og sosiale organisasjoner. Men det er behov for deg og din hjelp!. Impande står til å velge ut ditt spesielle prosjekt som du kan støtte over flere år, og hvor du får vite hvordan dine midler blir anvendt.

Velg derfor ditt prosjekt og følge framgangen over flere år!

Ta kontakt: [email protected] 

Vi  vil presentere ulike alternativ som kan passe for nettopp ditt eller din organisasjons sosial engasjement.

 Impande bruker bare 2% av innssamlede midler til administrasjonskostnader. Vi er best på dette i den flora av organisasjoner som driver bistand!