117 000 barn i KwaZulu Natal har ikke tilgang til noen for for opplæring

Hørte du riktig?

Ja, dessverre. Blant den store andel av fattige i Sør-Afrika blir barn og unge med handicap eller spesielle behov fortsatt isolert og til dels utsatt for stigmatiserende holdninger.  Statistikken er ikke vakker: En halv million barn med ulike handicap er fortsatt  stengt ute av Sør-Afrikas Utdanningssystem.

Et lys og et pionerarbeid

Den lille organisasjonen Siyakwazi gjør et utmerket arbeid for denne målgruppen i et av de stammeområdene hvor Impande bidrar. Impande har en samarbeidsavtale med denne organisasjonen og har bidratt til at Siyakwazi har fått et eget senter hvor arbeidet drives fra. Siyakwazi ble startet opp av en ildsjel, Cathy Mather-Pike  i 2012. I dag driver Siyakwazi mange typer inkluderingsarbeid for denne målgruppen av barn med spesielle behov blant en befolkning på ca 10 000:

  • Støtte til hjemmene
  • Opplæring i barnehager og skoler i hvordan tilrettelegge for og utvikle barn med spesielle behov
  • Bidra til at hjemme får den lille hjelp de tross alt har krav på
  • Tilgang til lokal fysioterapi
  • Tidlig kartlegging av problem og behov

Planer framover

I løpet av 2019 utvides arbeidet til å nå en ny befolkning på ca 50 000 innbyggere i Xolo stammen.  Dette er det området hvor Hannes Shelter ligger og hvor Impande har investert i mange barnehager, skoler og andre samfunnsbyggende prosjekt.

Impande har utviklet et partnerskap med en fond i Sør-Afrika som heter ELMA. Dette fondet går inn i arbeidet med et liknede beløp som det Impande setter inn i arbeidet. Avtalen vil gjelde fra 1.1.2020.

Din støtte til dette arbeidet gjør en forskjell

Impande har flere venner som støtter og øremerker midler til dette viktige arbeidet. Avtalen med ELMA gjør at en krone blir til to kroner, og vi bruker kun 1 % til administrasjon.  Men vi trenger flere fate givere. Mail ditt ønske om å bli fast giver til: [email protected]

Nettadressen om dette arbeidet er:

www.siyakwazi.org    Organisasjonen  har også en svært god FACEBOOK-side.