*|MC:SUBJECT|*
NYHETSBREV IV - 2019

 • En ny spennende reise til Sør-Afrika
 • Nytt fra Impande-arbeidet i Norge i Sør-Afrika
 • The secret of living is giving
 • Rolig valg i Sør-Afrika 8 mai. Hva forteller resultatene?


Bli med på en spennende og meningsfull reise til Sør-Afrika
 

Impande Foundation har sammen med ESCAPE TRAVEL testet ut ulike reisekonsept til Sør-Afrika og Natal-provinsen. Tilbakemeldinger fra to tidligere reiser har bidratt til utviklingen av dette nye reisekonseptet. Du vil oppleve Sør-Afrika fra innsiden, få inntrykk fra landets historie og samfunnsliv og dessuten få glimt inn i Impandes utviklingsprosjekter.
Pris kr 18.390. Et par safariturer er også lagt inn i programmet.
Klikk her for turprogram


Nytt fra Impande arbeidet i Norge og Sør-Afrika!
 
Impande har en helhetlig tilnærming i utviklingen av livsbetingelsene for førskolebarn som lever i stor fattigdom og som har minimal støtte i sin familiesammenheng

Impande mener 8 ulike typer tiltak må til for å gi førskolebarna i satsningsområdet en trygg og stimulerende førskoletid. 

De tre første tiltakene nedenfor bidrar til basis leveverdige fasiliteter og utstyr.

Tiltak fire og fem dreier seg om sentrale holdningsskapende program i den multikulturelle og miljøtruede situasjon barna vokser opp i.

Tiltak seks og sju er kvalifiserende program for de som driver institusjonene. Tiltak nummer åtte er å gi de aller mest utsatte barn en sjanse i livet.
 

viser vei og tar sosialt samfunnsansvar   
Thrana Klinikken er en ung og hurtigvoksende behandlingskjede med klinikker flere steder i Norge. Klinikkene har spesialisert seg på å behandle muskel- og skjelettplager. Thrana Klinikken har valgt Impande Foundation som samarbeidspartner for å realisere sitt sosiale samfunnsansvar. 
Dette året bidrar klinikken til at de 40 barna som holder til i en fattig leirhytte ved Magawana Creche, nær Harding, får en ny barnehage. Byggingen av den nye barnehagen starter ca 1. juli.
Bildene over viser litt av dagens tilstand ved Magawana Creche

bidrar til bygging av barnehage nummer tre i KwaZulu Natal
Impande har utviklet et partnerskapsamarbeid med Norlandia Barnehagene. Dette samarbeidet er en måte å omsette Norlandias verdigrunnlag til praktiske handlinger for barn som fortjener en god oppvekst i andre og fattigere områder av verden. Barn, ansatte og foreldre i Norlandia Barnehagene driver holdningsskapende arbeid i tråd med sitt verdigrunnlag. Dessuten samler de inn midler som bidrar til at nye barnehager blir bygget i KwaZulu Natal. Norlandia Konsernet går foran og viser vei. Stiftelsen Bimbola i Nederland har gitt vesentlige bidrag sammen med Norlandia til bygging av denne barnehagen.
Barna ved Lindokuhle Creche følger ivrig med på byggeprosessen. Bygget skal være ferdig ca. 1. juli!
Barn hjelper barn
Røa menighets barnehage tar et stort, nytt løft
Røa menighets barnehage har samarbeidet med Impande siden 2016. Først bidro barnehagen til at Nsikeni Creche ble bygget. 40 barn har fått de livsvilkår de fortjener i sin nye barnehage. Barnehagen sto ferdig i 2018. Nå ønsker barnehagen på Røa å bidra til at Bongumusa Creche får to nye rom og nye toaletter. Dette vil koste omlag kr 75.000 totalt. Så langt har barnehagen samlet inn ca kr 15.000.
Innnsamlingsarbeid er en del av det holdningsskapende arbeid i barnehagen, og gir grobunn for mange gode ideer til innsamling. 
Barnehagen av leire trenger flere rom. Toalettene er falleferdige, men blir erstattet med nye.
Et felles løft
Gavene som blir til Monti Pre-School
Impandes leder, Rolf Olsen, startet denne våren en Facebook-innsamling i forbindelse med sin 70-årsdag. 150 givere bidro til kr. 81.000. Tusen takk! Disse gavene sammen med en konsertdonasjon fra Omrsund Lions på kr. 50.000 blir øremerket til den første barnehagen Impande vil bygge i delstaten Eastern Cape og Bizana kommune. Det er registrert 150 støttetrengende Early Childhood Sites i Bizana. Der lever svært mange barn i «ekstrem fattigdom». 
 Slik ser Monti Pre-School ut idag                                     og slik vil det bli i løpet av sommeren/høsten!
Bokstafett på Bislett stadion den 17. september
Skolelever og lærere fra Oslo Handelsgym (OHG) og Kongshavn VGS var med til Sør-Afrika i mars. De besøkte blant annet Tholimfundo High School. Der fikk de tatt i øyesyn det stusselige biblioteket ved denne skolen. «Dette må vi gjøre noe med», sa gruppen. Først startet de en spontan aksjon. To store esker med helt nye bøker ble kjøpt inn og overlevert til biblioteket mens vi var der. Deretter startet planlegginen av et solidaritetsarrangement; en bokstafett på Bislett. 
Hartvig Nissen skole

Velg Impande som din forlengede filantropiske arm 
98% av midlene kommer fram til de fattige på grasrota

 • Impandes visjon er å gi barn fra fattige kår fremtidsmuligheter
 • Impande kjennetegnes ved å mobilisere folk ute og hjemme til frivillig innsats
 • Impande leverer konkret og effektiv bistand
 • Alt arbeid i Impande drives frivillig og ulønnet!
The secret of living is giving! 
Send din mail til [email protected] og fortell hva du vil gi og om du har spesielle ønsker for hva dine gaver skal øremerkes til. For eksempel:
 
Andel i byggingen av en barnehage. Du velger selv størrelsen på din andel    
Fast månedlig støtte
Starte innsamling blant venner, eller i et lag, til et spesifikt prosjekt. Ta kontakt for å få tilsendt presentasjon av ulike prosjekt som venter på å bli realisert.

Impandes kontonummer er: 1201 519 8085. Vipps: 28865
Det gis skattefradrag på gaver til Impande over kr 500,00 og opp til kr 40.000,00 i 2019! Ønsker man skattefradrag for gaver må Impande få tilsendt fødselsnummer, navn og adresse fra giveren.
Du kan gjøre en forskjell!
Gi en sommer- eller bursdagsgave til Impande
I et samfunn med materiell overflod kan det være like vanskelig som meningsløst å finne gaver til bursdager, bryllup, eller andre markeringer. 
Impande har siden oppstarten fått god hjelp av privatpersoner som i stedet for en gave til seg selv, ønsker å gi støtte til en organisasjon.
Vi håper Impande kan bli ditt givermål. Det finnes flere måter du kan støtte Impande på denne måten. Du kan starte en innsamling på Facebook, du kan be dine venner vippse til 28865, eller du kan benytte Impandes bankkonto: 1201 519 8085. Merk gaven med ditt navn, slik at både du og Impande kan takke for gaven i ettertid! 


Rolig valg i Sør-Afrika i mai, men hva sier resultatene?
 
Det var knyttet stor spenning til valget i Sør-Afrika i mai, både til selve prosessen og til resultatene. 
 • Ville det oppstå uro under valget og anklager om valgfusk?
 • Ville det dominerende partiet, ANC vinne tilbake de velgere som tidligere president Zuma hadde tapt gjennom sitt vanstyre?
 • Ville Demokratisk Alliance, DA, det opprinnelige «hvite partiet» lykkes med sin nye strategi mht. å bli et bredere folkeparti som også svarte ville gi sin stemme til?
 • Ville populistpartiet, Economic Freedom Fighter, EFF, få sitt store gjennombrudd i alle ni delstater?
 • Ville FF, Fredom Front vinne terreng?
Vi har hørt forbausende lite om resultatene av dette valget i norsk presse. Det var denne gang både delstatsvalg og valg av parlamentets sammensetning. Her er noen fakta og analyser. 
 
Det store bildet
ANC og DA gikk tilbake. EFF og FF gikk fram. Det mest påfallende var det svært lave oppmøtet. 65,1% gikk til urnene. I forstadene var nedgangen hele 11,4 %. Ca 9 millioner stemmeberettigede lot være å registrere seg til valget. Blant de som registrerte seg, var det 9,3 mill som lot være å stemme. Det vil si hele 18,3 millioner som av ulike årsaker ikke brukte sin stemmerett. Det vil trolig bli brukt mye ressurser på å analysere denne store gruppen. Hvem var de og hvorfor møtte de ikke opp. Det skal imidlertid ikke mye dybdekunnskap til om Sør-Afrikas utvikling for å forstå dette fenomenet. Blant de 17 millioner fattige og unge er det en stor trøtthet og skuffelse over politikernes løfter. Sør-Afrikas politikere blir dessuten ofte i disse kretser kalt parasitter heller enn politikere. 
En vits i Sør-Afrika er slik: Hvordan kan du vite når en politiker lyver? Svar: Når han/hun åpner munnen!  Det er mye resignasjon og dyp ironi i slike historier. 
 
Det lave oppmøtet uroer mange
Det lave oppmøtet blir vurdert på ulike måter: Som en gryende trussel for dette unge demokratiet. Som en stor utfordring til alle partier. Som en mulig kilde til uro og opprør når den unge generasjon «born-free», det vil si de som er født etter 1994, vokser seg større. Mange spår derfor at neste valg vil kunne radikalt endre det politiske landskap i landet.
På landsnivå viste valget en relativt stor Cyril Ramaphosa effekt. Det gjaldt for mange å sikre han og ANC et tydelig mandat mht. å rydde opp både i korrupsjonen etter Jacob Zuma og det oppsvulmende byråkratiet.  

Her er et illustrerende eksempel de 35 ministrene i landet og de like mange vise-ministrene. 35 ministre har et lønnsnivå på 2,98 mill Rand, og i tillegg goder som beløper seg til et liknende beløp. Dette omfatter kostnadsfrie residenser, 30 frie flyreiser i året, spesielle bilordninger som bidrar til biler i millionklassen osv..  Vise-ministrene (Deputy Ministers) har et lønnsnivå på 1,98 mill Rand og ditto goder. (Faktasjekk/ Africa Check)
 
Valget i KwaZulu-Natal
Impande arbeider i KwaZulu-Natalprovinsen. Valgresultatene der er derfor av spesiell interesse. ANC fikk 54% av stemmene. Dette er et fall på 11,1% siden sist valg. DA holdt stand og fikk 13,9 % av stemmene.  Men de to store overraskelsene er følgende:
 
Det gamle IFP, Inkata Freedom Party, som kong Butulezi dannet under frigjøringskampen i 70-80-årene, fikk sin renessanse. I de nordlige deler av Zulu-land fikk dette partiet hele 45,1 % av stemmene, mens på delstatsnivået 16,3 % av stemmene.
Den andre overraskelsen var at populistpartiet EFF fikk 9,7 % av stemmene. Dette partiet har nå fått et sterkt fotfeste i alle Sør-Afrikas delstate
 
DA i krise
Det opprinnelig «hvite partiet» Demokratisk Allianse, DA, hadde under forberedelsene til dette valget rustet seg til å bli et bredere alternativ og å oppnå et gjennomslag også blant svarte velgere. Partiet har vokst jevnt og trutt ved alle valg inntil denne gang. Nå stoppet veksten opp, og DA stagnerte i 5 av 9 delstater. Partiets leder Mamaine er svart, og mange trodde at nå hadde partiet både i «sinn og skinn» utviklet seg til et alternativ til ANC. Valget kan vel tolkes som at DA ikke har lykkes med sin strategi. Folk jeg har snakket med, både blant hvite og svarte, sier at Mamaine bare er en nikkedukke for de hvite, og at det fortsatt er alt for mange rasister i dette partiets rekker. Partiet har med andre ord ikke hverken utviklet en bredere appell eller maktet å beholde de mest konservative i egne rekker.  

Sluttkommentar
Idet dette Nyhetsbrevet går i trykken er det to temaer som dominerer nyhetsbildet i Sør-Afrika:
 • President Ramaphosa kommer til Norge i oktober dette året
 • Det knytter seg meget stor spenning til hvordan Ramaphosa utformer sitt nye kabinett og hvem han tar med seg videre. Vil han stake ut en ny kurs? Vil han redusere antall ministere og departementsutgiftene? Vil han kvitte seg med personer som har vært forbundet med korrupsjonsaffærere?  Følg med på appen: NEWS24 

Neste nyhetsbrev fra Impande kommer ca. 1 september. 
God sommer!!
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*