Minnesenteret etter Åsleik Engmark, Ubuntu Abande, blir ferdigstilt i løpet av sommeren 2019. Den offisielle åpning vil finne sted den 30. oktober. Senteret er et multifunksjonelt senter for barn- og unge i Qabeni,- et fattig og fra naturens side goldt område i grenselandet mellom KwaZulu Natal og Eastern Cape i Sør-Afrika. Senteret er finansiert av SATS Norge, gjennom Impande-konserter og gaver i tilknytning til Åsleiks bortgang. Impande takker for alle som har bidratt til dette flotte senteret er blitt en realitet!