Impande-ungdom kan fra sommeren 2020 bidra ved uteprosjekt i Sør-Afrika

Etter ferdig videregående skole tar unge ofte et friår. Flere unge har entusiastisk  spurt Impande om de kan bidra i arbeidet i Sør-Afrika under dette friåret. Dette har ikke uten videre enkelt å få til. Det å arbeide i en fremmed kultur, hvor barn/voksne snakker iZi-Xulu, er krevende rent kommunikasjonsmessig. Det er ofte også lange geografiske avstander til aktuelle institusjoner som ungdom kan bidra. Unge må derfor kunne kjøre bil i venstre-side trafikk. Sør-Afrika er dessuten et land med en  kultur hvor unge jenter/kvinner ikke uten videre kan bevege seg fritt alene. Ungdom, rett etter ferdig videregående skole, er ofte ikke modne og selvstendige nok til uten videre å være i stand til å håndtere kulturforskjellene uten betydelig voksen støtte. Impande har så langt hatt noen unge fra Norge ute i praksis, med svært vekslende hell.

Planlagt tilbud for unge som vil bidra på Impande-prosjekt sommeren 2020

Impandes partner Siyakwazi, arbeider med barn med spesielle behov, barn med læringsvansker og/eller fysiske handicap.   Denne sommeren, 2019 arrangere Siyakwazi  holiday clubs («ferie-arrangement») for disse barna og deres familier. Ungdom fra Norge er ønsket velkommen til å bidra under disse arrangement neste år, DVs sommeren 2020. Et slik opphold vil vare i  tre uker: En uke med forberedelser og opplæring. En ukes bidrag i gjennomføringen av sommer-campen. Og en uke til eventuell ferie og fritid. Oppholdet vil koste noe å være med på.  Reise- og oppholdskostnader, veiledning og opplæring etc. Kanskje man også vil ha med seg noe til disse barna (og deres pårørende) som  man vil arbeide sammen med. De er jo de mest sårbare og forsømte i dette samfunnet.

Med andre ord: Ungdom er velkommen til å bidra, men det vil kreve både forberedelser og finansielle ressurser til oppholdet. Hvis du er  interessert kan du sende en mail til mail@impande.com

Utklipp og bilder fra årets program

A fantastic start to our first holiday club for 2019! This year’s theme was ‘play’ and we’ve taken a slightly different approach to previous years.
We invited children with disabilities who we work with and their parents to join us for the week. It’s a small group and we want to be as hands on as possible with supporting these children and their parents with new and exciting activities both indoors and outdoors. We’re hoping to grow the idea as part of an ongoing programme that gets parents and their children to the resource centre, accessing support and the incredible pol of resources that our toy library has on offer. We can’t wait to see how the rest of the week unfolds!