*|MC:SUBJECT|*
NYHETSBREV III - 2019

 
 • Slik jobber IMPANDE. Visjon og billed-revy!
 • Hvordan usynliggjøres de fattige i Sør-Afrika?
 • Vil president Ramaphosa kunne snu velgerflukten fra ANC?
 • IMPANDES partner, Leslee Udwin vant FNs fredspris for kvinner i 2019!
Visjon:
Å gi barn retten til en fair start i livet!

 
En stor andel av førskolebarna i Sør-Natal/Eastern Cape blir utsatt for fundamental omsorgs- og stimuleringssvikt. Dette har vært og vil være den mest sentrale målgruppe for IMPANDES arbeid framover.  
9 steg i utviklingsarbeidet:
 1. Registrerer eksisterende grasrottiltak for disse barna. Ofte er det ufaglærte kvinner som på dagtid, med to tomme hender, forsøker å gi barna opphold og støtte i noen skur og parker. 420 tiltak er registrert.
 2. Samler disse kvinnene i lokale læringsgrupper om hvordan stimulere barn følelsesmessig og intellektuelt.
 3. Arrangerer felles månedlige inspirasjonssamlinger for disse kvinnene. I Bizana i Eastern Cape deles det ut 2 tonn grøt til barna i dette området under disse samlingene.
 4. Bygger barnehager/chreches for de kvinner som viser stabilitet, læringsvilje og som har potensiale til å drive mer profesjonell læring og utvikling av barn.
 5. Sørger for gjerder, toaletter, lekeplasser og utstyr.
 6. Bidrar til registrering og godkjenning av barnehagene slik at de ansatte får økonomisk støtte fra Department of Social Development, DSD. Dette kalles på bistandsspråket ”advocacy”.
 7. Bidrar med pedagogisk utstyr inne og ute, og opplæring i hvordan dette utstyret skal brukes.
 8. Utdanner 9 unge som driver opplæringen  av barnehagepersonalet
 9. Identifiserer barn med spesielle behov og gir dem et tilbud
Glimt fra de 25 barnehager IMPANDE har bygget og utviklet
Før:
Etter:
IMPANDE trenger flere faste givere!
Hvilken forskjell vil du gjøre med dine økonomiske ressurser?
Velg IMPANDE som din forlengede filantropiske arm!
 • IMPANDES visjon er å gi barn fra fattige kår framtidsmuligheter
 • IMPANDE kjennetegnes ved å mobilisere folk ute og hjemme til frivillig innsats
 • IMPANDE leverer konkret og effektiv bistand
 • All IMPANDES arbeid i Norge drives frivillig og ulønnet
The secret of living is giving?
Send mail til [email protected] og fortell oss hva du vil gi og om du har spesielle ønsker for hva dine gaver skal øremerkes til! Eks..
 • Andel i - til bygging av en barnehage. Du velger selv størrelsen på din andel    
 • Fast månedlig støtte
 • Fadder for barn med spesielle behov
 • Starte innsamling blant venner, eller i et lag, til et spesifikt prosjekt. Ta kontakt for å få tilsendt presentasjon av ulike prosjekt som venter på å bli realisert. 
IMPANDES kontonummer er: 12 01 51 98 085. Vipps: 28865
Det gis skattefradrag på gaver til IMPANDE mellom (over) kr 500,- og opp til kr 40.000,- i 2019! Ønsker man skattefradrag for gaver må IMPANDE få tilsendt fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse fra giveren.
Vi som er engasjert i IMPANDE er stolte av å samarbeide med Leslee Udwin. Hun er filmskaper og ble verdenskjent gjennom utgivelsen av filmen Indias Døtre. Den handler om en gruppe indiske menn som serievoldtok en ung jente på en buss. I arbeidet med filmen intervjuet Leslee disse overgriperne. Intervjuarbeidet fødte fram i henne en sterk overbevisning om at: Ingen barn er født rasister. Det er noe de lærer av voksne!
Denne overbevisning førte videre til utviklingen av undervisningsprogrammet Think Equal. Dette programmet har fått mye internasjonal oppmerksomhet og gjennomføres nå i en rekke land. 

Think Equal i Sør-Afrika
IMPANDE har bidratt til at programmet Think Equal også er satt i gang i Sør-Afrika. Programmet gjennomføres ved 20 av IMPANDES barnehager og skoler. I etterkant skal opplegget evalueres av forskere fra Yale University i USA. 
IMPANDE har også bidratt til oversettelsen fra engelsk til IziZuu av fagstoffet som benyttes.
Vi gratulerer Leslee Udwin med FN-prisen og ser fram til videre samarbeid i Sør-Afrika!
USYNLIGGJØRING AV DE FATTIGE I SØR-AFRIKA?
Det å være fattig er å være usynlig i samfunnet, sa Adam Smith for snart 200 år siden.  Påstanden er svært sann. Som fattig er man ute av det menneskelige sikte. Trolig er det mest smertefulle ved det å være fattig det å være berøvet verdighet, mobilitet og muligheter i livet. De fattige gjemmer seg i skam, er det ofte blitt sagt.
Hvordan kommer så fattigdommen og de fattige til syne i Sør-Afrika? Statistikken er tydelig: 17 millioner lever av en ”trygd” på ca kr 870,- pr måned. For de som ikke har annen ressurstilgang enn dette blir livet en hånd-til-munn tilværelse. I tillegg til disse 17 millioner finnes det en stor gruppe ekstrem-fattige i Sør-Afrika. Det er de som er arbeidsledige i aldersgruppen 19 til 55 år og helt uten rett til trygdeytelser. Det er med andre ord ingen arbeidsledighetstrygd i Sør-Afrika. Enn videre ligger Sør-Afrika på verdenstoppen når det gjelder ulikhet i fordeling av ressurser i befolkningen.
Historien om usynliggjøring
Apartheidregimet, som fikk sin endelikt i 1992, hadde en tydelig usynliggjøringspolitikk i håndteringen av de fattige. De skulle leve i reservater eller i bakgårdene på farmene hvor mange svarte var tjenere. Ca 90 % av landeiendommene var dessuten ”kolonisert” og dette i seg selv bidro til usynliggjøring av store befolkningsgrupper.  
Dagens bilde for nordmenn på besøk
Det er mellom 16 og 17 tusen nordmenn som besøker Sør-Afrika hvert år. Mange ser ”informal settlements”, dvs blikkskurbyer som for eksempel den som er nær flyplassen i Cape Town. Men mange, ja de fleste av slike ”settlements” er vokst fram på avlukkede områder. 
Dette betyr at de fleste nordmenn som besøker landet har liten eller ingen kontakt med livsforholdene til de fleste sør-afrikanere. Etter 1994 har det dessuten vokst fram et nytt usynligjøringsfenomen i landet. Jeg ble klar over dette fenomen under et besøk jeg gjorde til Pondoland i Eastern Cape forrige måned. Jeg reiste på en riksvei gjennom kommunen Bizana. Der bor det bor 330 000 innbyggere, en svært ung befolkning med median alder på 17 år. 51 000 er i alderen 0-5 år, og IMPANDE skal begynne et arbeid blant disse barna dette året.
Langs landeveien hadde den nye framvoksende middelklasse bygget seg relativt flotte hus. Jeg kommenterte derfor til min lokale guide: ”Her må det da være ok sosiale forhold!”. Han svarte: ”Tjoooooooo,” slik som sør-afrikanere ofte gjør når de er overrasket eller uenig. Deretter la han til: Du må være klar over at det er den nye framvoksende mellomklassen i Sør-Afrika som har råd til å kjøpe seg tomter og bygge seg boliger nær hovedveiene. Mens de fattige blir fortrengt innover i landet og vekk fra ferdselsårene.” Han tok meg deretter med bare noen kilometer innover på en grusvei hvor livsforholdene var svært så begredelige. 
Den følgende dag inviterte jeg med meg tre lokale rotary-medlemmer til noen bo-områder fire mil inne i landet, - til lommer hvor de svarte fattige bor. De fire rotarianere hadde aldri vært der. De hadde ingen aning om hvordan deres landsmenn hadde det og de ble rimelig sjokkert. 

Valg av fokus og konsekvenser…
Dette illustrerer at det er enkelt både som besøkende til eller som fastboende i Sør-Afrika å fjerne seg fra, eller lukke øynene for hvordan svært mange millioner i dette landet egentlig har det. Isolering av fattige bidrar til at det ikke blir noen felles følelse for dem, sa Adam Smith. De trekker seg tilbake i skammen over sin fattigdom!
Ralph Ellisons klassiske novelle, Invisible Man, illustrerer dessuten et tilleggsfenomen. Det vil si hvordan slik usynliggjøring forsterker uverdigheten blant de fattige, spesielt når de lever nær rikdom og rike mennesker ikke lar seg berøre av deres fattigdom! 
VIL RAMAPHOSA OG ANC "VINNE" VALGET I SØR-AFRIKA I MAI?

Hvem er president Ramaphosa?
Sør-Afrikas nye president, Ramaphosa, har en svært variert og imponerende karriere bak seg. Som ung jus-student i Limpopo var han leder av den radikale svarte bevegelsen South African Student Organisation, SASO. 

Etter at han var ferdig med studiene engasjerte han seg i fagbevegelsen, og ledet fra 1982 National Union of Mineworkers, NUM. Fra 1985 ble han generalsekretær i The Congress of South African Trade Unions, COSATU, og seinere i United Democratic Front, UDF. Dette var en bred føderasjon av fagforeninger, kirker, studentgrupper og politiske ungdomsorganisasjoner. COSATU og NUM dannet deretter Mass Democratic Movement, MDM, som under hans ledelse ble den massebevegelsen som skapte den gjennomgripende protesten som tok knekken på apartheid-regimet på slutten av 1980-tallet. 

Utpekt av Mandela
Mandela utpekte Ramaphosa som sin arvtaker på slutten av 1990-tallet. Slik ble det ikke. Ramaphosa valgte heller å slå seg fram som forretningsmann. Dette lyktes han svært godt med og han er i dag steinrik.  
Zuma ble president i 2008, og det ble en 10 års ulykke i landets utvikling. Han er anklaget både for statsran og utvikling av en gjennomgripende korrupsjonskultur på alle nivåer i samfunnet. Ramaphosa kastet seg igjen inn i ANC og politikken i 2017 og tok over som president etter Zuma i 2018. Bak seg i rivaliseringen med Zuma hadde han blant annet fraksjoner som sto utenfor ANC-partiets interne kadre. 
Ramaphosa beskrives som svært dyktig, consensus-drevet beslutningstaker, alliansebygger og koordinator. Kritikerne savner imidlertid et klart, tydelig helhetlig politisk budskap som skal føre landet ut av det uføre det har kommet inn i, både økonomisk og arbeidslivsmessig. Spørsmålet er nå: Vil ANC igjen komme på offensiven under hans ledelse og vinne tilbake de velgere som av ulike grunner ble politisk hjemløse under Zumas ledelse? 

Noen vurderinger foran et spennende valg 
Sør-Afrika er et svært komplekst og sammensatt samfunn, med et stort etterslep av sosiale mangler. Den offentlige skole fungerer svakt, arbeidsledigheten er svært stor, og landet er splittet mellom ulike etniske grupper og sosiale forskjeller, ja, de største sosiale forskjeller i verden.
Noen sier at Ramaphosa vil vinne tilbake mange stemmer dersom han sitter rolig i båten og virker samlende som leder fram til mai. Men vil lettelseseffekten etter å ha blitt kvitt Zuma være nok til at velgere strømmer tilbake til partiet? Mange sier at noe mer må til. Han må vise tydeligere hva han vil gjennomføre og hva han står for.

Arbeidsledig ungdom ser for eksempel ikke klart hvordan Ramaphosa skal bidra til en bedre framtid for dem. De stiller seg derfor likegyldige til hele valget.

Store befolkningsgrupper på bygdene finner heller ikke et politisk budskap som vil bidra til at deres livsvilkår vil bli bedret. Samtidig sier mange av de flinke og dyktige svarte, det vil si de som har klatret opp i middelklassen, at hans grep i forhold til å rense opp i korrupsjonskulturen, så langt har vært for svake.
Ramaphosa har på dette området vist diplomatiske og smidige takter. Han har fjernet 10 Zuma-ministre, men ikke de som burde fjernes. Han fjernet for eksempel ikke  ”Zumas Gupta-venner” Jessie Duarte eller Ace MagaShule, i fare for å splitte partiet. 
Utenrikspolitisk har Ramaphosa vunnet tillit både i øst og vest, og han er også en respektert politiker i Den Afrikanske Union. 
Ved lokalvalgene i 2016 tapte ANC majoriteten både i Johannesburg, Mandela Bay (Port Elizabeth) og Tshwane (Pretoria). Tidligere er Cape Town tapt til Demokratisk Allianse, DA. 
2019-valget vil ikke minst bli en kamp for å vinne de fattiges oppmerksomhet. Samtidig er det en svært høy andel av de fattige som har gitt opp å gå til valgurnene. De er blitt skuffet gang på gang, og forakten for politikerne er stor, svært stor i denne velgergruppen. De kaller dem parasitter og ikke politikere!
Zuma la i sin tid bånd på SABC (som tilsvarer vårt NRK) og  krevde at SABC skulle tie om alle lokale protester og opprør i Sør-Afrika. Det var for eksempel 26 stykker pr dag i 2017. Nå har Ramaphosa signalisert at SABC skal gi dekkende informasjon om det som skjer i landet fram til valget.
Den mest aggressive, skuffende  og voksende velgergruppe i Sør-Afrika er imidertid de unge som er født etter frigjøringen i 1992-94. De kalles ”the-born-free-generation”. Hvilke sosiale protester og krav denne gruppen vil regissere fram til valget, er det vanskelig å si noe om. Hvordan de vil bruke sin stemmeseddel er det enda vanskeligere å forutse. Flere politiske kommentatorer sier at denne gruppen enda ikke er stor nok til å skape stor uro ved dette valget. Men lykkes ikke Ramaphonsa med å skape arbeid for flere i denne gruppen ved neste valg i 2022, vil potensialet for revolt være stort. 
Det er med andre ord et spennede valgt med store velgergrupper i flyt som går til urnene den 8. mai. 

Vi har fått en ny forsyning av vesker!
Bestill Impande-vesken!

[email protected]
 1. Spar miljøet! 
 2. Bidra til arbeidsplasser!
 3. Flott gave ved ulike anledninger!
 4. Overskuddet av veske-salget går til barn med spesielle behov, dvs Siyakwazi-senteret!  
 
Pris Kr 250,- pr. veske pluss frakt.
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*