*|MC:SUBJECT|*
JULEBREV

 
Julerefleksjon ved styreleder
IMPANDE-fortellingen 2017 og utfordringer i 2018
Takk fra Nor og Sør!
Vold mot kvinner i Sør-Afrika 2018
Tirsdag den 5. februar 2019 

Bestill billetter via mailadressen nå: [email protected]
 
 
Det har i høst pågått en svært viktig diskusjon om hvilket bilde de ulike bistandsorganisasjoner gir fra arbeidet i de landene de arbeider.  
Kjernen i denne diskusjonen har vært: Vedlikeholdes det et elendighetsbilde av for eks. Afrika for å vekke medlidenhet og mobilsere folk til å gi penger?
Dette spørsmålet og dilemmaet har jeg følt på hver gang jeg har satt meg ned for å skrive IMPANDES nyhetsbrev gjennom de 10 årene jeg har ledet organisasjonen. 
Jeg vet at ca 16.000 nordmenn reiser til Sør-Afrika hvert år. De fleste av dem besøker de deler av landet som av mange kalles for det koloniserte Sør-Afrika. De får med seg flotte og storslagne inntrykk fra vakre farmer, eksotiske feriesteder, historiske minnesmerker, safariturer og kulinariske gleder. Så kommer man hjem til Norge igjen og spør seg hvorfor IMPANDE driver et utviklingsarbeid arbeid i Sør-Afrika? Det er da så mange andre steder hvor det er mye mere nød og behov for utviklingsinnsats.
Kommunikasjonsrådgivere presser også på meg med sine kunnskaper: «Rolf, du får ikke mobilisert noen til å bli Impandevenn uten å beskrive nød og behov med brede penselstrøk og gjerne med et barn som vekker folks følelser og engasjement.

Faktabasert og lystenning
Jeg har forsøkt å håndtere dette dilemmaet ved å formidle et faktabasert og balansert bilde av Sør-Afrika. Jeg kaller det faktabasert lystenning.
Sør-Afrika er det landet i verden med de største forskjeller mellom den fattige og rike delen av befolkningen. Det er det storslåtte landet som det er lett å bli glad i. Det er landet med stort potensiale for utvikling. Det er landet med demokrati og samtidig gjennomsyret av korrupsjon. Det er landet med svært mange mennesker av god vilje og samtidig en utbredt og voksende kriminalitet. Slik kunne jeg forsette og beskrive kontrastene.  

IMPANDES utfordringer
Dette bildet møter IMPANDE der vi arbeider i Sør-Natal:
 • 15-25% av førskolebarna i satsningsområdet vokser opp i lut fattige forhold. Svært mange vet ikke hvem sine biologiske foreldrene egentlig er, og blir utsatt for fundamental omsorgssvikt
 • De offentlige skoler har sterke dysfunksjonelle trekk og skoleresultatene er i mange fag de svakeste i verden, ifølge FNs rangering
 • Volden mot kvinner og barn er formidabel
 • Statistikken viser at antall mord pr. tusen innbygger har vært stigende de siste 3 år
 • 67% av ungdommene i området er arbeidsledige
Slik kunne jeg forsette, og håper at faktabasert informasjon om kontrastene beveger deg til i bidra inn i et svært effektivt utviklingsarbeid.
Jeg vil ikke glemme de glade historiene om at det nytter. Om den 15-årige gutten Joyi som en dag møtte opp på et av våre sentra for å takke de som hadde lært hans mor til å slutte å slå han! Han sier: Nå spør mor meg heller om hvordan jeg har det, og hva jeg trenger? 
Eller historien som kom inn på bordet mitt denne uken, fra Lille Thuli på bildet: 
“It is cold at Tholimfundo and wet 
when the weather was bad. In 2018 Impande, together with Norlandia,
raised funds for a new building for me and 40 kids here. Thank you for a safe space to play and learn and grow!”

Bildet fra Tholimfundo vises etter at tillatelse er innhentet
Dette er en av de mange barna som gjennom vår barnehageinnsats ser fram til å begynne på skolen. Det er sommerferie i Sør-Afrika nå, og han skal begynne på skolen etter jul. Det er flere enn 1.000 barn i Impande-støttende barnehager som nå får den oppvekst de fortjener. Det vil blant annet si en god, omsorgsfull og stimulerende førskoletid.


Bildet vises etter at tillatelse er innhentet
 • Dette er året da tre nye barnehager har blitt ferdigstilt og 120 nye barn og et ukjent antall kommende barn blir sikret en førskoletid som ikke er peget av omsorgs- og stimuleringssvikt
 • Dette er året hvor Ormsund Lions Club tok på seg det finaniselle ansvar for å bygge Sihlokule Development Center. Senteret er tatt i full bruk fra nå i høst
 • Dette er året da Impande har bygget sitt første STEM-senter. Det er et skolesenter som skal betjene 4 skoler med til sammen ca 1.500 elever med kvalitetsundervisning i Science, Technology, Engineering og Mathematics fag
 • Dette er året da IMPANDE har inngått et forpliktende og langsiktig samarbeid med Norlandia Barnehagene om å drive helhetlig utvikling av førskoletilbudet (ECD-sites = Early Childhood Development) i KwaZulu Natal
 • Dette er året da IMPANDE har levert første byggetrinn av uviklingssenteret, Ubuntu Abande. Dette er et utviklingssenter for barn og unge i det avsidesliggende området Nqabeni. Midlene til byggingen av senteret er hovedsakelig gitt av SATSELIXIA, og senteret er også et minne etter IMPANDE-vennen Åsleik Engmark  
 • Dette er året da IMPANDE sammen med Norlandia har startet byggingen av en mønsterbarnehage som skal være opplæringsted for barnehageansatte i regionen  
 • Dette er året da fem nye sosialfagstudenter fullførte sine eksamener takket være IMPANDE stipendier
 • Dette er året da IMPANDE startet arbeid i Sverige
 • Dette er året da IMPANDE fikk inn sin første Ungdomsskole - det vil si Skullerud Ungdomskole med som en langsiktig samarbeidspartner
 • Dette er året hvor IMPANDE bidro til å fullfinansiere Siyakwazi-senteret. Dette er et senter for barn med spesielle behov 
 • Dette er året hvor IMPANDE profesjonaliserer sin administrasjon og vil etablere et kontor i byen hvor frivillige kan møtes til innsats for IMPANDE
 • Dette er året hvor IMPANDE i samarbeid med Hannes Minne og Jon Vegard Lervågs Minne sikret driften av psykologiske og juridiske tjenester fra Hannes Shelter
 • Dette er året da integrasjonen mellom Network Action Group i Sør-Afrika og IMPANDE er blitt betydelig styrket. Fra 2019 utvikler vi sammen felles verdigrunnlag og strategier
 • Dette er året hvor Klaveness AS nå har rekruttert til sammen 45 ansatte på sine skip fra IMPANDE-støttende videregående skoler i UGU-distriktet
 • Dette er året da IMPANDE har overført alt ansvar for driften ved Munster Development Center, hvor 82 barn fikk den omsorg og stimulering de trenger, til lokale krefter
 • Dette er året da IMPANDE sammen med organisasjonen Think Equal oversetter og utvikler mye pedagogisk godt stoff til Zulu for bruk i barnehager  og skoler
 • Dette er året hvor IMPANDE og ESCAPE gjennomførte sin første felles tur til Sør-Afrika for 35 deltakere. Flere skreddersydde og rimeligere IMPANDE-turer blir satt på programmet i 2020
Impande bruker bare 2-3 % av innsamlede midler til administrasjon. Hvordan er det mulig? Grunnen er at det er en stor gruppe frivillige som fortjener en spesiell takk! Her vil jeg bare nevne noen som har stått på i IMPANDES arbeid over flere år:
 • Lars Woodhouse som bidrar med entusiasme og stor kompetanse i å finne løsninger på alle tekniske og teknologiske problemstillinger IMPANDE møter i Norge og i Sør-Afrika
 • Silja Rynning-Nielsen som har tatt på seg rollen som distributør av alt media- og kommunikasjon stoff som IMPANDE leverer
 • Ellen Frenning Nielsen som har ansvar for regnskapsarbeidet
 • Ragnhild Hypher som er oversetter av all IMPANDE formidling til engelsk
 • DBO som gjør revisjonsarbeidet pro bono
 • IMPANDEs arbeidende styremedlemmer som viser vei og håndterer en rekke dilemmaer og ca 60 saker årlig
 • Konsertaktører som stiller opp vederlagsfritt
 • Bedrifter, Rotary- og Lions- og Soroptimist- klubber som har tatt på seg spesielle prosjekt
 • Familier og enkeltmennesker som er ryggraden i IMPANDES finanser
Vold mot kvinner i Sør-Afrika 2018
Den siste uken har vi i forbindelse med Nobel fredspris utdeling fått mye informasjon om vold mot kvinner i Kongo. Dette er også et stort problem i Sør-Afrika.
I august i år ble det arrangert store folkemøter og protestmarsjer mot kvinnevold i alle de større byene i Sør-Afrika. Dette var et ledd i en større sammenheng hvor mange kvinneorganisasjoner i #TheTotalShutdown Movement søker å endre landets politikk på dette området. De fremmet 24 konkrete krav til president Ramaphosa. Talskvinnen for bevegelsen, Lesley Encube, er ikke nådig i sin beskrivelse av situasjonen: 
“We live in a highly toxic, patriarchal society where men feel entitled to our (female) bodies, It's toxic masculinity that breeds this violence within our communities.”
Voldssstatistikken underbygger hennes påstander: 
·     1 av 4 kvinner opplever å bli utsatt for vold 
·     De yngste blir infisert av HIV/Aids
·     4 av 10 skilte kvinner rapporterer om vold
·     1 av 3 kvinner i de fattigste husholdninger blir utsatt for vold 
Hannes Shelter 2019
Vi i IMPANDE er stolte over og takknemlige for samarbeidet med Hannes Minne og Jon Vegards Minne. Disse partnere har fokus på beskyttelse av kvinner utsatt for vold. Dessuten driver de et utstrakt holdningsskapende arbeid mot kvinnevold i Sør-Natal. 
Hannes Shelter har det siste året hatt fullt belegg av kvinner. I 2019 blir arbeidet ved Hannes Shelter utvidet. Det er i 2018 blitt bygget en egen avdeling ved senteret som skal yte psykologisk bistand og juridisk bistand til voldsutsatt kvinner og til lokalbefolkningen rundt senteret. Dette senteret er finanisert av Jon Vegard og Hannes Minne i Norge. Jon Vegards Minne finansierer også studiene til 5 jus-studenter fra lokalområdet. Disse skal få sin praksisveiledning ved Hannes Shelter.
Når du tenner et lys for andre, lyser du også opp din egen vei!
Bidra til IMPANDES arbeid blant utsatte og sårbare førskolebarn! Det bor ca 15.000 barn i IMPANDES satsningsområde, og anslagsvis 3.000 av disse er i risikosonen for fundamental omsorgssvikt
 • Benytt konto nr: 1201 51 98 085 eller Vipps 28 865 og merk gaven, om du ønsker å bli fast giver eller Impande-venn
Bidra til at tjenestene ved Hanne Shelter blir styrket!
 • Benytt konto nr: 2280 36 52 361 og merk gaven med: Nye tjenester Hannes Shelter 2019.
Bidra til at Impandes Utdanningsfond blir styrket!
 • Benytt konto nr: 9365 20 08141 
 
Ta gjerne kontakt via mail om du ønsker spesielt å øremerke din gave til et formål du har hjerte for: 
 
Det er skattefradrag på gaver mellom kr. 500 og kr. 40.000.
For å kunne registerere din gave til skattemyndighetene, trenger vi ditt personnummer. 
           IMPANDE søker engasjerte mennesker som vil jobbe med informasjon og verving av faste givere!
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*