*|MC:SUBJECT|*

Syv grunner til å lese dette brevet:

IMPANDE arrangerer hvert år en inspirerende veldedighetskonsert. Konsert nummer ti i rekken er forestående. Disse konsertene er en dugnad hvor vi alle får gleden av å bidra til noe som er større enn oss selv.
Jubileumskonsert nr. 10 finner sted tirsdag den 5. februar 2019 kl 1900. 
Sted: Oslo Handelsgymnasiums Aula. Parkveien 55.

Profesjonelle aktører stiller opp uten vederlag
Bestill billetter til deg selv eller som julegave til noen du vil glede!
Det er en god julegaveidé å kjøpe billetter til deg selv, venner og familie. Dere får garantert en festlig kveld med mening! Bestill billetter via mailadressen: 
Konsertens overskudd går til fullfinanisering av minnesenteret etter den gode Impande-venn Åsleik Engmark. Dette senteret heter Ubuntu Abande som betyr «barmhjertighetens sted». Senteret skal ferdigstilles til bruk i løpet av 2019.
IMPANDE Norge og vår partner NAG i Sør-Afrika har ved flere  anledninger fått signaler om at noen ildsjeler i Sverige har gått med drøm og tanke om å etablere en Impande Innsamlingstiftelse i landet. 
Regionsleder Eva-Lotta Kling von Schmalensee i Norlandias 60 barnehager i Sverige gav tidlig i høst signaler om at deres barnehager var interessert i å støtte Impande/NAGs barnehage-satsning blant Sør-Afrikas fattige.
Torsdag den 1. november startet arbeidet med å etablere Impande Foundation Sweden. Folk med nettverk i næringslivet, Rotary klubber, kirkelivet, kulturlivet og Norlandias barnehager var til stede.
 
Fra høyre til venstre: Karolina Nylen - kommunikasjonssjef i Norlandia Sverige, Bengt Klemming - kontaktnett innen Rotary-klubber, Victor Klemming - kontaktnett i kultursektoren, Magnus Håkansson - styreleder i Polar O Pyret og kontaktnett i forretningslivet. Rolf Olsen - leder Impande Norway, Jane Winberg - Diakon i Svenska Kyrkan. Eva-Lotta Kling von Schmalensee var ikke til stede da bildet ble tatt.
Foto: Marianne Olsen Alpers.  
Hver gang jeg hører Sør-Afrikas nasjonalsang blir jeg rørt og får frysninger på ryggen. Den er umåtelig vakker og svært sammensatt. Når i tillegg unge som gamle fra en ung, stolt  og sangglad nasjon synger den med trøkk, blir det ekstra rørende.  Flere som har vært med meg til Sør-Afrika sier at det å lytte til ulike skolekor som sang denne sangen var reisens høydepunkt!
Sør-Afrikas nasjonalsang - trykk og hør
 
Her er fem trekk og historien bak denne spesielle nasjonalsangen:
  1. Den har et sjeldent «neo-modalt» uttrykk. Det vil si at den begynner i en toneart, og ender i en total annet toneart. Det er bare nasjonsalsangene fra Filippinene og Italia som kategoriseres i denne prestisjetunge kategori.
  2. 1994 ble det opprinnelig proklamert at Sør-Afrika skulle ha to nasjonalsanger. De to var Nkosi Sikelel’iAfrika og De Stem. I 1996 ønsket president Nelson Mandela at de to sangene skulle kombineres og kortes ned til en nasjonalsang. Den ble naturligvis slik som han ønsket, og Nkosi Sikelel’iAfrika i sin nåværende form ble skapt. Deretter ble sangen vedtatt som nasjonalsang i «The Government Gazette No. 18341, den 10. Oktober 1997.»
  3.  Sør-Afrikas nasjonalsang inneholder uttrykk og setninger fra fem av Sør-Afrikas 11 offisielle språk,- det vil si fra isiXhosa, isiZulu, seSothho, afrikaans og engelsk.
  4. Melodien ble arrangert av to komponister. De to var den vel kjente komponisten Jeanne Zaidel-Rudolph og professor i afrikanske språk, Mzilikaze Khumalo. Khumalo tok ansvar for å arrangere første del av sangen, mens Zaidel skapte andre del. Zaidel hadde også ansvaret for den engelske del av sangen. Sangteksten er i tråd med Sør-Afrikas sjel, dypt religiøs. Den uttrykker som overskriften: Gud velsigne Sør-Afrika!
  5. I følge en artikkel i »The Economist» i 2017 blir Sør-Afrikas nasjonalsang rangert på toppen av alle former for rangering av nasjonalsanger. Begrunnelsene er: Den har en «rousing tune» og en «musical healing». Kort og godt: Den er spektakulær!
 
Tholimfundo High School i Sør-Natal ble bygget på dugnad av bygdefolket i 1972. Dette var i Apartheidtiden da den svarte befolkningen i området levde isolert og hadde minimalt med ressurser til rådighet. Skolen bærer preg av at den ble bygget under slike forhold. Den er lite funksjonell med manglende lydisolering mellom klasserommene og dessuten ubrukelig på regnfulle dager. Toaletter finnes det heller ikke. Slitasjen gjennom de siste 50 års bruk har satt sine spor.
I januar 2019 starter total-renovering av skolen takket være Impande-skolenes innsamlingsinnsats denne høsten. De har til sammen reist ca. kr. 650 000. For dette kan ca. 25 klasserom og de sanitære forhold ved skolen renoveres!  Gratulerer!
Vi takker elevene ved Oslo Handelsgym, Skullerud Ungdomsskole, Hersleb VGS og Kongshavn VGS for innsatsen!
Bildet er hentet fra OHGs flyer under innsamlingsaksjonen.
 
 
Utklippet vist på bildet til høyre gir et dystert og trist bilde av utviklingen i Sør-Afrikas samfunnsliv.
Dette gjør vi noe med! 
 
Hannes Shelter, senteret som tar imot kvinner og barn som er utsatt for vold, og som driver et omfattende holdningsskapende arbeid mot kvinnevold, sto ferdig i 2015 og har siden den gang vist sin eksistensberettigelse. 
Impandes partnere, Hannes Minne og Jon Vegard Lervågs Minne, har dette året bygget en ny avdeling ved Hannes Shelter. 
Fra denne avdelingen skal det drives psykologisk og juridisk bistand til klienter på senteret og for nærmiljøet i Gcilima, hvor senteret ligger. Tjenestene skal starte opp tidlig på året 2019.
Jon Vegar Lervågs Minne har bevilget stipender for 5 jus-studenter fra nærmiljøet. Disse skal få sin veiledning og arbeide med sine første juridiske case fra senteret.
(Til nye lesere av dette Nyhetsbrevet informerer vi om at Hannes Minne og Jon Vegard Lervågs Minne er organisasjoner som er i partnerskap med Impande. Disse organisasjoner er stiftet av familiene Løvlie og Lervåg som mistet datter og sønn under terrorangrepet i Oslo i 2011)
Bidra til Impandes arbeid blant utsatte og sårbare førskolebarn! Det bor ca 15.000 barn i Impandes satsningsområde, og anslagsvis 3.000 av disse er i risikosonen for fundamental omsorgssvikt
  • Benytt konto nr: 1201 51 98 085 eller Vipps 28 865 og merk gaven om du ønsker å bli fast giver og Impande-venn
Bidra til at tjenestene ved Hanne Shelter blir styrket!
  • Benytt konto nr: 2280 36 52 361 og merk gaven med: Nye tjenester Hannes Shelter 2019.
Bidra til at Impandes Utdanningsfond blir styrket!
  • Benytt konto nr: 9365 20 08141 
Ta gjerne kontakt via mail om du ønsker spesielt å øremerke din gave til et formål du har hjerte for:   
Det er skattefradrag på gaver mellom kr 500 og kr 40.000.
For å kunne registerere din gave til skattemyndighetene, trenger vi ditt personnummer. 
Det er fortsatt ledige plasser - Klikk her for reisebrosjyre
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*