*|MC:SUBJECT|*

I dette brevet finner du:

 
- Gledelige IMPANDE fortellinger
- Håp om økonomisk vekst i Sør-Afrika
- Invitasjon til IMPANDE engasjement!
Fornebu Gjenbruk - fra visjon til resultater
Vi kaster for mange godt brukelige ting. Vi har mange i samfunnet som vil inn i meningsfullt arbeid. Mange veldedighetsprosjekt av sosial karakter, både ute og hjemme, trenger finansiell støtte.
Disse utfordringer ville en gruppe kvinner, med Kristine Grosås i spissen, gjøre noe med i lokalmiljøet på Snarøya/Fornebu. Foreningen Fornebu Gjenbruk ble stiftet i 2015. Virksomheten lyser av idealisme og frivillig engasjement. Hver dag er gjenbruksbutikken en hyggelig arbeids- og integreringsarena for mange. I tillegg fungerer butikken som en sosial møteplass med gratis kaffe og gode samtaler. IMPANDE presenterte sitt byggeprosjekt, «for barn med spesielle behov» i Gcilima, for styret i Foreningen Fornebu Gjenbruk.    

Prosjektet heter Siyakwazi og det fikk umiddelbart et viktig økonomisk bidrag. Cathy, lederen av Siyakwazi i Sør-Afrika og Kristine i Fornebu Gjenbruk hadde felles hjertespråk. Dette språket handler om å bry seg, å være tro mot egne verdier og å gjøre noe ut over seg selv i livet. Vi takker for at slike som Cathy og Kristine finnes. En stor takk også til Anna Grethe Engebu som formidlet kontakten til Fornebu Gjenbruk! 
PS: På en storskjerm på Fornebu Gjenbruk vil du kunne se en video fra Siyakwazis arbeid blant barn med spesielle behov i Gcilima.

Elever fra Skullerud Ungdomsskole vil og kan
At ungdom bare tenker på seg selv, og ikke lar seg engasjere for å bidra til at andre unge i verden får like gode opplærings- og utviklingsmuligheter som dem selv, er en myte - i hvert fall på Skullerud Ungdomsskole
Skullerud Ungdomsskole har valgt å samarbeide med IMPANDE knyttet til høstens Innsamlingsaksjon. Kreativiteten er stor knyttet til ulike måter å samle inn midler på. Elevene bestilte tidlig i år 300 armbånd som er produsert av fattige kvinner i KwaZulu Natal. På bildet ser vi Tuva og Aisha som beundrer armbåndene de skal selge. Disse selges for kr 40 pr. stk. og kvinnene i Natal får 50% av inntektene. Det letter deres anstrengte økonomi. De andre 50% går til rehabilering av Tholimfundo Secondary School. Elevene ved Skullerud viser vei og fortjener støtte og takk!  
Flere skoler er hjertelig velkomne til å samarbeide med IMPANDE! 

Unge sjømenn fra Sør-Afrika får gode skussmål
Arbeidsledigheten blant unge som er ferdig med videregående skole i Sør-Afrika er ca 50%. Noen mener denne prosenten er enda høyere.
Drømmen for ungdom er selvsagt å gå rett ut i arbeidslivet eller å studere. Begge disse drømmer går i grus for svært mange unge i Sør-Afrika. Men her er en imponerende gledeshistorie:
Klaveness Shipping AS fikk, gjennom IMPANDE for 3-4 år siden, etablert kontakt med den veldrevne skolen Tuthsi High School.  IMPANDE har blant annet bidratt til at skolen har fått moderne IT-utstyr.  

I dag er 32 av mannskapet på Klaveness-skipene rekruttert  fra Tushi og noen andre skoler i UGU-distriktet. Rekrutteringsprosessen er grundig og gjennomføres i samarbeid med den lokale Induna (høvdingens områdeleder) og vår IMPANDE-partner, NAG. Disse sjømennene har fått fast arbeid, de trives og får gode skussmål. De 11 deck-hands på bildet verver seg nå til sin andre periode på sjøen. Familiene de er vokst opp i er stolte! Disse 11 har nylig besøkt skolen sin, Tushi High School. De er blitt gode ambassadører og ververe av nye kandidater som kan rekrutteres inn i faste jobber på sjøen. Nå vurderer noen av dem å søke Maritime Studies på Universitetet i Durban. IMPANDEs Utdanningsfond, opparbeidet av Jan Eirik Breen, bevilger stipender. 

Sandvika Rotary Klubb praktiserer "Service Above Self"
Sandvika Rotary Klubb har i over ti år samarbeidet med IMPANDE ved å bidra til investeringer i ulike prosjekt i Gamalakhe og omegn. Det siste prosjektet de har bidratt inn i er et senter for barn med spesielle behov i KwaNzimakwe høvdingsområde. Byggingen av senteret blir fullført i løpet av vinteren. Sandvika Rotary Klubb bidrar denne gang både med møbler og ikke minst utstyr utendørs og innendørs. Cathy Mather-Pike fra Siyakwazi-senteret i Sør-Afrika besøkte Sandvika Rotary Klubb nå i september.                                                                                
President Einar Swanstrøm og Cathy Mather-Pike takker!

En sentral visjon for enhver Rotary Klubb er: Service above self =  Å gagne andre! IMPANDE takker for at Sandvika Rotary Klubb inspireres av denne visjonen og omsetter den til konkret hjelp!
Drivkraften i Siyakwasis arbeid kommer til uttrykk i bildet nedenfor.


Den unike IMPANDE-ESCAPE reisen til Sør-Afrika går som planlagt!

Det er fortsatt ledige plasser på IMPANDE-ESCAPE-reisen til Sør-Afrika i uke 8-9 2019. Klikk på boksen nedenfor.
Gå ikke glipp av denne unike og omfattende turen til Sør-Afrika! Den vil bli et minne for livet! Rolf Olsen er reiseleder i år som i fjor.
 

Slik beskriver en av fjorårets deltakere reisen: 

«Jeg har vært på utallige turer i mange år. Så godt som alle med flotte, store og gode opplevelser. Noen overgår andre. Enkelte topper listen! Turen sammen med IMPANDE ble uforglemmelig! Rett og slett over all forventning! Ja, det høres ut som en klisjé. Men jeg finner ikke andre ord. Inntrykkene fra Impandes arbeid blant fattige barn og unge i Zulu-land traff meg i hjertet og satte seg fast i hodet.» 

Klikk her for reisebrosjyre
Steenslandsfondet/Steem1960 sikrer oppstarten av et unikt skolesenter
Skoleresultatene i fagene matematikk, IT, science og enigeneering er katastrofalt svake hos elever både i grunnskolen og i de videregående skoler i områdene hvor IMPANDE arbeider. 
Dette vil og må vi gjøre noe med! Visjonen er å løfte større grupper av elever fram i nettopp disse fagene. Det vil gjøre elevene i stand til å løse framtidige samfunnsoppgaver og komme seg ut av fattigdommen.
Elevene ved Oslo Handelsgym, Kongshavn og Hersleb VGS samlet inn, i 2017, midler til å bygge et spesielt skolesenter med fokus på disse fagene. Det er nå bygget i Gcilima, midt mellom fire skoler, to barneskoler og to videregående skoler.
Nettopp i disse dager installeres det IT-utstyr, internettkontakt, laboratorieustyr mm. i dette senteret.
Senteret skal settes i full drift fra skolestart 15. januar 2019. Denne oppstartsfasen er svært viktig og krevende. Målet er at elevene skal møte en ny og høyere undervisningskvalitet. Senteret skal være en pilot i byggingen av flere slike sentra.
Oppstartsfasen av et slikt unikt pilot-prosjekt krever mye. Vi er svært takknemlige for at Steeenslandfondet/Steem1960 har trått til med et viktig og betydelig beløp til denne oppstartsfasen!
Nelly og Chonke har laget sin egen arbeidsplass

Her er Nelly på vei med ny forsyning!

Det er skrikende arbeidsløshet i Sør-Afrika. Men to unge, lokale syersker - Nelly og Chonke i Munster, produserer flotte og miljøvennlige vesker til inntekt for Siyakwazi-senteret! Produksjonen går godt, og de er i ferd med å lære opp flere produksjonsmedarbeidere.
Disse veskene er solide og vakre og kan benyttes på begge sider! 

Salget av de "grønne veskene" går strykende!
Spar miljøet! Bidra til arbeidsplasser! Hjelp barn med spesielle behov! 
Vi er nettopp nå gått tomme for vesker, men en ny forsyning fra Nelly og Chonke kommer til Norge rundt nyttår. Produksjonen av hver veske koster kr. 60. Prisen er kr. 250 pr. veske pluss frakt, hvor kr. 190 går til Siyakwazi, senteret for barn med spesielle behov! Dette er et solid produkt og en flott gave. Bestill vesker på mailadressen: [email protected]

Familien på bildet får omfattende støtte fra Siyakwazi. De har gitt IMPANDE tillatelse til å anvende bildet i nyhetsbrevet.

Start din egen Facebook bursdagsinnsamling til IMPANDE!

I Norge er det mange som ønsker at deres bursdagsfeiring skal si noen om egne verdier og deres sosiale engasjement. 
Hvorfor ikke be gjester og venner (som ofte sliter med å finne ut hvilken gave de skal gi til noen som har alt) om heller å gi en gave til et sosialt formål som er i tråd med egne verdier?
IMPANDE er kommet inn på listen av Facebooks godkjente organisasjoner som man kan lage bursdagsinnsamling til. IMPANDE har helt siden sin spede begynnelse fått midler fra mange venner som ved ulike jubileer heller har bedt om en gave til IMPANDE enn til seg selv. Dette har vært tilfelle både i tilknytning til bursdager, bryllup og begravelser. 
Nå er det svært enkelt å gjennomføre en slik innsamling hvor også dine facebook-venner får være med. Takk til Ingun Ranøyen som var pioner og satte oss i sving med å sikre Facebook-godkjenningen!   
 

Tja, tjo - det vil i hvert fall ta tid
Da Cyril Ramaphosa tok over som president for ca. 8 måneder siden ble håpet og entusiasmen tent hos mange sør-afrikanere. I hele ni år fikk tidligere president Jacob Zuma holde på med å ruinere landets økonomi. Han er en rekke korrupsjonsanklager hengende over seg, og begrepet State Capture = statsran er på manges lepper. 
Ramaphosa har, som nevnt i forrige Impande nyhetsbrev, funnet investorer i både Kina, Saudi-Arabia og i De Forende Arabiske Emariater som er beredt til å bidra til å få hjulene igang igjen. Men skuffelsene har deretter kommet på rekke og rad:
  • Resesjon, det vil si krymping av økonomien, ble registreret forrige måned. Det er første gang siden 2009.
  • Arbeidsledigheten er over 37%. For ungdom som går ut av skolene er den over 50%
  • Landets gjeld er så stor at alle kreditt-rating byråene, unntatt Moody, har erklært landets valuta for «søppel-valuta».
  • Flere private skoler klager på at de mister elever og studenter. Det er enkelt å finne «Emigration Sales» på Facebook. Grupper av etablerte borgere, både svarte, fargede, indere og hvite, legger ut sine eiendeler for salg. De klargjør reise til for eksempel Perth i Australia.
  • Mord-statistikken viser også en negativ trend.

Store utfordringer
Ramaphosa sier i en tale den 21. september: "Mine hender er tomme, våre økonomiske utfordringer er store og alvorlige". Hans verktøykasse er tom - jeg har ingen penger å stimulere økonomien med, sier han. For det er ingen penger tilgjengelig. Kun 3% av statsbudsjettet vil bli styrt mot å skape jobber og å stimulere økonomien. De som får nyte godt av disse 3% av midlene er svarte, industrielle stor-bønder og små-entreprenører. Midt oppe i dette blir finansministeren, Nhlanhhla Nene, anklaget for å ha vært en del av den tidligere korrupsjonskulturen.

Hvorfor er det så vanskelig å snu utviklingen i Sør-Afrika?
Årsakene er mange. Noen peker på at en svakt utdannet arbeidsstyrke ikke er i stand til å bli konkurransedyktig i den globale økonomien. Andre peker på de rigide arbeidsmarkedslover som landet styrer etter. Atter andre sier at en korrupsjonskultur som gjennomsyrer alle nivåer i samfunnet bidrar til såkalt «lekkasjer» og ineffektivitet. Alle forsøker å lure alle, sa en arbeidsgiver til meg. Et slikt utsagt smaker ikke mye av en den type tillitt som skal til for å kunne drive effektiv samfunnsutvikling.

Samfunnsreformer
Gjennomgripende samfunnsreformer er svært nødvendige for å snu utviklingen. Det er alt for tungvint og kostbart å drive forretning i Sør-Afrika. Det tar feks. to-tre uker å få en container gjennom tollen i havnene. I Singapore tar det maks. 16 timer. Ramaphosa setter igang slike reformer. Nå skal han løse opp på de strenge visa-reguleringene som har hindret turisttrafikken. Nå skal han gjøre det lettere for tyngre fagfolk utenfra å kunne arbeide i Sør-Afrika. Nå fremmer han reguleringer av gruveindustrien som skal bidra til større forutsigbarhet for investorer i den samfunnssektoren. 
 

Ekspropriasjon av land
Det siste året har diskusjonen om «ekspropriasjon av land uten kompensasjon» vært ganske opphetet. Denne diskusjonen har i store trekk så langt bare bidratt til enda mer usikkerhet blant investorer, særlig innen landbrukssektoren. 

Hva så?
Ramaphosa forsøker å øke farten på, og mengden av, sine politiske initiativ. Det skal holdes store konferanser nå i oktober og november om arbeidsmarkedet, om finanutviklingen etc. Obs: mange elsker slike konferanser i Sub-Sahara regionen. Han vet at det er valg mellom mai og august neste år. 

Han trenger å se spor av og kimer til positiv utvikling! Folket begynner å bli utålmodige. Mange i ulike samfunnslag er skuffede og aggresive. Dette gjør seg utslag i ulike lokale protester. De fleste av protest-togene er spontane, lokale og de har som oftest fokus på dårlige, offentlige leveranser og service. Det ble registrert 26 slike protest-aksjoner i Sør-Afrika i 2017. Flere av dem var preget av vold.
Det er vanskelige å spå, spesielt om framtiden, sa den danske humoristen Storm P. 
Å spå om hvilken retning Sør-Afrikas framtid og utvikling tar er ikke bare vanskelige - det er umulig. En ting er sikkert: Det vil ta lang tid å få landet inn i en stabil og jevn økonomisk samfunnsutvikling. Noen av mine faglige kilder snakker om fem år, andre sier ti år! I mens er det behov for innsats for å gjøre livet leveverdig og menneskelig blant den store gruppe av fattige sør-afrikanere!

Bli en gledesspreder du også! BLI IMPANDE VENN!
Impande har mange urealiserte planer og prosjekt for fattige barn og unge i UGU-distriktet!
Når du får orden i din givertjeneste, faller også en viktig brikke på plass i ditt liv med hensyn til det å leve ut dine verdier og å ta ditt ansvar i vår verden med store forskjeller mellom fattige og rike!


De faste giverne er ryggraden i IMPANDEs arbeid! 
Send mail til [email protected] og fortell hva du ønsker å bidra med!
IMPANDEs kontonummer er: 1201 519 8085. Vipps: 28865
Det gis skattefradrag på gaver til IMPANDE fom. kr. 500 og tom. kr. 40 000 i 2018! Ønsker man skattefradrag for gaver må IMPANDE få fødselsnummer, navn og adresse fra giveren. Denne informasjonen blir naturligvis håndtert i henhold til norsk lovgivning.
TUSEN TAKK!!!
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*