*|MC:SUBJECT|*

I dette brevet finner du:

I.   IMPANDE nytt - ute og hjemme
II.  Hvordan styrer "folk flest" i Sør-Afrika sin økonomi?
III. Skoleutviklingen i Sør-Afrika
Siyakwazi Senteret for barn med spesielle behov -
et Impande prosjekt som Sandvika Rotary Club bidrar til å realisere

I. IMPANDE NYTT - UTE OG HJEMME
Skolenes STEM-senter tar form

Sør-Afrikas skolesystem produserer gjennomsnittelig katastrofalt dårlige resultater i Science, Techonolgy, Engieering og Matematikk (STEM). Elever i grunnskolen sliter spesielt med matematikk. It-utstyr er ikke tilgjengelig på de fleste offentlige skoler.

OHG, Kongshavn og Hersleb VGS har satt seg som mål i løpet av 2018-2019 å bygge to sentra som skal være fyrtårn i å forbedre resultatene i de ovenfor nevnte fag. De to sentra bygges som community sentra, og skal kunne benyttes av elever og lærere ved til sammen 8 skoler.

Det første senteret er under oppføring. Det ligger nesten vegg-i-vegg med Hannes Shelter i Gcilima. Elever fra OHG, Hersleb og Kongshavn VGS besøkte i mars det første senteret som er under oppføring. Det skal være ferdig tll bruk over sommeren.

Gi din bursdag til Impande
Impande har helt siden oppstarten fått finansielle støtte ved at mange venner har bedt om en gave til Impande i stedet for til seg selv når de har feiret sin bursdag! Dette har også vært tilfelle i tilknytning til jubileer, bryllup og begravelser.

Herved inviteres du til å gjøre den samme meningsfulle tjeneste!

Be dine venner om å Vippse beløp til 28865 eller benytte Impandes bankkonto 12 01 51 98 085. Be dine venner merke gaven med ditt navn. På den måten kan Impande og du også få takket for gaven på en skikkelig måte.

Nytt fra Hannes Shelter

Når voldsutsatte kvinner kommer til Hannes Shelter kan de bo ved senteret opp til tre måneder. I denne tiden er det viktig at de blir styrket både psykisk og kompetansemessig.

I mars ble det skaffet til veie fire nye symaskiner til senteret. To maskiner er der fra før.

Ranghild og Kjerstin fra Skien/Stavern holdt et opplærinmgsprogram for staben ved Hannes Shelter i mars. Noen i staben var nybegynnere, andre hadde allerede gode ferdigheter i søm. Hver onsdag skal det være opplæringsdag i søm ved senteret.

Nedleggelse av grunnstein ved Ubuntu Abande
Et multifunksjonelt drop-in-senter for utsatte og fattige barn og unge er nå under bygging i Nqabeni. Nqabeni ligger ca 60 km fra Port Shepstone innover i landet mot Drakensberg. Grunsteinen ble lagt ned onsdag den 7. mars. Dette er et senter som Nyhetsbrevets lesere vil høre mer om i tiden som kommer. Årets konsert, julegave(r) fra SATSELIXIA, minnegaver etter Åsleik Engmark har så langt bidratt til byggingen av fase I. Hele senteret vil bli oppført innenfor en ramme av ca 990 000 kroner. Impandes byggmester Andrew Patterson arbeider etter den samme non-profitt filosofi som Impande bygger på. Dette muliggjør å få bygget et stort senter for begrensende midler.

SIYAKWAZI - et fyrtårn for de mest forsømte barn

De mest forsømte i fattige samfunn er ofte funksjonshemmede, det vil si de som trenger oss mest. De sterkt funksjonshemmede blir som ofteste liggende i hjemmene, mens andre grupper av barn med ulike læringsvansker går i barnehager og skoler. Men de trenger ofte tilrettelegging og annen individuell støtte. 
Impande arbeider tett sammen med en lokal kvinne, Cathy Mater-Pike, som leder et omfattende, faglig godt og selvoppofrende arbeid for denne målgruppen. Hun har i ni år bygget opp en lokal  organisasjon som heter Siyakwazi. Organisasjonen har så sårt trengt et sted å arbeidet ut fra. Takket være mange gaver fra Impandevenner er nå arbeidet med byggingen Siykwazisenteret langt på vei
Første del av senteret skal  tas i bruk i løpet av sommeren. Sandvika Rotary Klubb vil bidra med møbler og ustyr. Finansene til tredje byggetrinn er ennå ikke på plass. 
Linda og Marianne fra Røa har et spesielt både faglig og personlig engasjement for arbeidet ved Siyakwazi. Under sitt besøk i mars tok Cathy dem med til flere hjemmebesøk. Der ble de eksponert for de uverdige og håpløse livsforhold som disse barna og deres mødre lever under. Disse inntrykk vil trolig vil sitte på netthinnen resten av livet. De ble spesielt imponert over Cathys og hennes faglige stabs måte å arbeide på ute i felt. 
Finnes det noen av Nyhetsbrevets lesere som kan bidra med støtte dette arbeidet?  Send  en mail: mail@impande.com
 
Impande Escape tur til Sør-Afrika 2019
Impande arrangerte i februar i år en turistreise til Sør-Afrika sammen med ESCAPE Travel. Dette var en pilot-reise under overskriften: Se Sør-Afrika både fra ytter- og innersiden! 35 var med på reisen. Tilbakemeldingene fra deltakerne er entydige: Reisen ble helt unik! De sittter igjen med sterke inntrykk både fra de lyse og mørke sider av Sør-Afrika. Impandes prosjektbesøk og møter med ”dyrene i Afrika” var blant de mange høydepunktene. Fellesskapet som bygget seg opp  blant deltakere var også unikt.
Neste års reise til Sør-Afrika blir  satt opp fra: 15 februar til 1. mars. Programmet  for denne reisen blir presentert i Impandes neste Nyhetsbrev i mai.
Bygging skaper arbeidsplasser
Impande bygger barnehager, utviklingssentra og skoler. Det er i slike institusjoner barn får framtidsmuligheter når familebakgrunnen er svak eller har sviktet helt.
Alle prosjekter bygges i mur etter standardtegninger. Til dette trengs murstein og blokker. Disse blokker kan kjøpes fra storindustri langt vekk fra byggeplassene. Men hvorfor ikke produsere dem lokalt? Det skaper arbeidsplasser, reduserer transportkostnader, og produksjonen kan tilpassess fra dag til dag. Investeringskostnadene ved småskalaproduksjon er begrenset. Her er bilder fra det lille fabrikkanlegget i Munster som produserer blokker til Impandes byggeprosjekt og andre lokale prosjekt. Produksjonskapasiteten er 500 blokker per dag. Det er 6 ansatte på anlegget.
Bli Impande-venn 2018!
De faste givere er ryggraden i Impandes arbeid
 • Impandes visjon er å gi barn fra fattige kår framtidsmuligheter
 • Impande kjennetegnes ved å mobilisere folk ute og hjemme til frivillig innsats
 • Impande leverer konkret og effektiv bistand
Send din mail til mail@impande.com og fortell hva du ønsker å bidra med!
 • I. Andel i til bygging av en barnehage. Du velger selv størrelen på din andel    
 • II. Fast månedlig støtte
 • III. Starte innsamling blant venner eller i et lag til et spesifikt prosjekt. Ta kontakt for å få tilsendt presentasjon av ulike prosjekt som venter på å bli realisert.
Impandes kontonummer er: 12 01 51 98 085. Vipps: 28865
Det gis skattefradrag på gaver til Impande mellom over kr 500,00 og opp til kr 40 000,00 i 2018! Ønsker man skattefradrag for gaver må Impande få fødselsnummer, navn og adresse fra giveren.
 
II. ØKONOMISTYRINGEN BLANT FOLK FLEST I SØR-AFRIKA

Penger til bekymring og forvirring
Sør-afrikanere er de mest låne-hungrige folk i verden. Dette har jeg også erfart gjennom de mange forespørsler om lån som jeg har fått.
Verdensbanken bekrefter inntrykket gjennom sine statistikker. De fleste låner på kryss og tvers fra mange kilder,-  venner, familie, kjente, lånehaier og banker. Fra yttersiden kan folks låneforpliktelser virke som en forvirrende vev av avtaler og kontrakter som går ut på ulike datoer, og etter ulike vilkår. Ca 25 millioner av de 37 millioner voksne i dette landet har lån i ulike finansielle institutusjoner eller hos butikker som annonserer: Kjøp nå og betal seinere! For svært mange ender disse lokkeannonser opp i en vond livskamp mot låneforpliktelser.
Færre enn 10 millioner i Sør-Afrika er formelt ansatt i en fast jobb. Svært mange ut over disse ti millioner har korttids- og sesongarbeid. Dette er effekten av en markedsliberal økonomi som skaper uforutsigelige og sårbare livsforhold.
Mange har bare kontakt med det uformelle økonomiske system. For 3 år siden fikk jeg inn ca 200 søkere til en jobbskapingsprogram jeg var styreleder for. Ingen av de 200 var troverdige lånesøkere i hehold til bankenes krav. Til det var deres inntekter for uforutsigelige eller deres betalingshistorikk for negativ.  Det er derfor ingen overraskelse for meg å se i statistikken at bare 50% av lånetagere i Sør-Afrika er i stand til å betale tilbake sine forpliktelser. 
Hvorfor denne misere?
Denne for mange anstrengte livssituasjon situasjon har mange årsaker:
 • Middelklassen hadde store drømmer etter 1994. De var 100% overbeviste om at de økonomiske pilene kunne bare gå oppover. De kjøpte og lånte det de kunne få tak i.
 • Den økonomiske utvikling i Sør-Afrika gikk ikke slik. Den økonomiske vekst har vært svak, ja enkelte år negativ.
 • 28 % er arbeidsledige i følge den offentlige statistikk. 37 % er arbeidsledige i følge en mer realistisk og ikke politisk besmittede statistikk.
 • Den første i en familie som får høyere utdannelse og  en fast jobb (gjerne i den offentlige sektor) får en tung familiebør på ryggen. Han/hun skal betale skolepenger for yngre søsken og slektninger, basis mat til mange, og ikke minst begravelsene til alle som dør i storfamilien. Det er ingen grenser for hva sør-afrikanere bruker på begravelser. Å ta opp lån for å betale begravelser er ikke uvanlig. Man kan også forsikre seg for å dekke utgifter til begravelser. Men det koster også penger.
 • Et annet trekk i bildet er at mange er likegyldige til eller har manglende forståelse for økonomistyring.  Vi må huske at mange er første generasjon i pengehusholdningens tidsalder. De havner som ofteste etter hvert i en «hånd-til-munn» økonomi eller i økonomisk kaos. For øvrig er det å lage økonomisk kaos en metode mange benytter seg av for å komme seg unna ulike økonomiske forpliktelser.
Lånehaier
 Lånehaier, mashonas, har god teft med hensyn til å vite når folk er i krise og med hensyn til hvem de skal låne ut til.  De bruker både lovlige og ulovlige metoder for å kreve inn penger, ofte med trusler,  i etterkant. Den siste tiden har myndighetene drevet effektiv jakt på lånehaier. Ja selv SHOPRITE, en dominernde dagligaverkjede I Sør-Afrika , har fått bøter for å ha drevet kritikkverdige utlån. 

Effekter på folk og økonomi
Det å ikke klare av sin gjeld har svært mange negative psykiske og mentale effekter. Problemløsningsevnen reduseres og mange havner i depressive tilstander.  Folk møter ofte ikke opp på jobb grunnet mangel på penger til bussen. Andre tyr til tyveri og bedrageri for å løse problemene. 
Gjeld kan også forårsake sosial ustabilitet og vold. Dette  var en av de uforutsette sideeffekter av den sosial uro ved platinagruvene i  Marikana der 70 arbeidere døde i 2014. Denne tragedien hadde også negative sideeffekter på den økonomiske veksten i hele Sør-Afrika. 
I 2017 var det tilbakegang i den økonomiske vekst i Sør-Afrika.  Det er håp om noe forbedring framover. Den offentlige gjeld har klatret til over 50 % av GDP. Det er en tung bør å håndtere. Sør-Afrika har med andre ord store utfordringer både på den privatøknomiske og den offentlige front framover.
 
III. SVAKE SKOLERESULTATER - EN KULTURELL KATASTROFE
Den internasjonale skoletesten, PIRILS ble i 2017 anvendt på 13.000 skolelever i Sør-Afrika. Denne testen viste følgende:
 • 78 % av fjerdeklassingene har ikke lært å lese slik at de forstår hva de leser
 • Sør-Afrika skåret lavest blant de 50 landene som var med i undersøkelsen
 • Testen viste ingen framgang i løpet av de fire år som er gått siden sist gang den ble anvendt
 • En annen test tatt i begynnelse av dette året viste at 27 % av barn under 5 år allerede er inne i en negativ utvikling mht. til sin hjernes utvikling
 • Disse barna blir med stor sannsynlighet de fattige tapere seinere i livet. I dag lever ca 25 % av befolkningen i ekstrem fattigdom 
Hvordan kan en slik utvikling finne sted i et land som investerer mye i skolen, og som dessuten i utgangspunktet har store rikdommer å forvalte?
Professor emeritus Aitchison vee Universitetet i KwaZulu Natal nevner disse faktorene:
 • Det finnes ingen lesekultur blant svarte afrikanere
 • Det er mange lærere med svak faglig bakgrunn ved mange skoler
 • Det mangler både bibliotek og it-utstyr ved de fleste skoler
 • Skolebarn bruker mer enn dobbelt så mye penger på snoop som på bøker
 • Feilslått politikk: Lærerskolene på college-nivå ble stengt i 2000 og universitetene skulle ta over opplæringen av lærere. Der fantes det få professorer som hadde den minste peiling på praktisk pedagogikk for barneskolen, eller kunnskap om hvordan leseferdigheter dannes
 •  Et tapt tiår... Det har tatt mer enn ti år å bygge opp disse praktisk pedagogiske kompetanser på universitetene. Og det har også tatt lang tid å overføre disse kompetansene til de eksisterende lærere som er gått ut av universitetene  
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*