IMPANDE nyheter

 

Prosjekt i kjølvannet av 22. juli 2011

Det vokser fram meningsfyllte prosjekter i kjølvannet av sorg og savn etter tap av familiemedlemmer

 

Hannes Shelter

v-2016

V-2016-II

 

Familien Løvlie har bygget Hannes Shelter, et senter for voldsutsatte kvinner i UGU-distriktet i Natal i Sør-Afrika. Senteret er reist til minne om datteren Hanne, som ble drept utenfor regjeringsbygget. Det er en realisering av Hannes engasjement for nettopp denne kvinnegruppen og i dette området. Senteret ble åpnet i april iår og ses avbildet nedenfor.

 

Jon Vegard Lervågs Minne

Familien Lervåg starter i år et prosjekt til minne etter sin sønn Jon Vegard, som ble drept utenfor regjeringsbygget. Prosjektet har fokus på det samme geografiske området som Hannes Shelter ligger, dvs UGU-distriktet. Jon var advokat og foreldrene ønsker å bygge et senter hvor fattige og offere for vold og annen urett skal kunne få juridisk bistand . Det vil bli etablert flere kontorer til dette formål. Det vil også bli gitt stipend for å utdanne jurister fra dette området, for deretter å arbeide på disse kontorene.

Begge prosjektene er/blir delfinansiert ved de erstatningsmidler familiene fikk etter tapet av sine «barn». Dessuten blir betydelige beløp samlet inn fra ulike finansieringskilder. Det vil si donasjoner fra slektninger, venner, kjente, fonds, stiftelser etc. Den norske ambassaden i Pretoria har stilt seg støttende bak disse prosjektene, både finansielt og symbolsk. Det har vært en styrke både for prosjektene og for IMPANDEs arbeid i UGU-distriktet at vi har støtte bak fra norske myndigheter.

Vi i IMPANDE er stolte og ydmyke over å være en sentral samarbeidspartner i realiseringen av disse to prosjektene.

Under femårs Minnemarkeringen 22. juli 2016 fikk familiene møte både Erna Solberg og Jonas G Støre, samt andre ministre og stortingspolitikere, for blant annet å informere om disse prosjektene. Bildene under er fra 5 års minnemarkeringen etter terroren 22.juli og viser Signe Berit og Jon Inge Lervåg, hvor de formidler om prosjektet.

Nedenfor vil du finne målsettingene for Lervågs prosjekt. Denne høsten vil det være fokus på å styrke det finansielle fundament for prosjektet. Du er velkommen til å bidra. Jon Vegards Minne har konto: 3910 43 08574. Vi har utviklet en informativ brosjyre om prosjektet. Ta gjerne kontakt for å få tilsendt mer informasjon. [email protected] eller mobil 92 88 96 97.

V-2016-III

V-2016-IV

 

Målsettinger for prosjektet: Jon Lervågs Minne

Screen Shot 2016-09-06 at 19.33.22

Å etablere juridiske grasrotkontor, IMPANDE Legal Office, som vil:

  • Støtte de lokale stammehøvdingers domstolembeter med advokatbistand (Paralegal support)
  • Bidra til å få innsyn i politiets, sosialarbeideres og andre profesjonelles arbeideres forarbeid og gjennomføring av saker i rettssystemet

Å utvikle juridisk kompetanse på grasrotnivå gjennom:

  • Scholarship Program for gjennom perioden årlig å få fram 5 utdannede jurister fra dette geografiske området
  • Mentorprogram og etterutdanning i både Paralegal og Rural Law. Dette vil skje i samarbeid med University of KwaZulu Natal

Å yte profesjonell juridisk rådgivning til NGOs (Non-govermental Organizations) og Stammerådene (Tribal Councils) i området

Å bemyndige og støtte offere for vold og annen skade i samarbeid med Siyamthanda Women’s Shelter. Dette er en integrert del av Hannes Shelter

Utvikling av modulbaserte barnehageløsninger

IMPANDE bygger for tiden 10 barnehager. Behovene på dette området er store i UGU-distriktet. Ca 100 barnehager i området holder til i søppelskur. IMPANDE utarbeider for tiden modulbaserte løsninger for bygging av slike barnehager, etter grunntegninger av arkitekt Fredrik Christensen på Kongsberg. Disse løsninger vil bidra til prisreduksjoner på byggemateriell og dessuten heve kvaliteten på sluttproduktet.

Du kan bidra til å få bygget en barnehage i UGU-distriktet! Å bygge en barnehage koster mellom 30 000 og 50 000.- norske kroner. De 10 barnehagene som er under oppføring er finansiert ved gaver fra enkeltmennesker, familier, bursdagsfeiringer, vennegrupper, ungdomsaksjoner, jubileer, norske barnehager, Lions- og Rotary-clubs.

II: Glimt fra Sør-Afrika idag

Hvor korrupt er Sør-Afrika?

Screen Shot 2016-09-06 at 19.38.56

Svært ofte reiser IMPANDES givere og Sør-Afrika-venner spørsmålet om korrupsjonsutviklingen i landet. Som Nyhetsbrevets lesere trolig har fått med seg er formidlingene til ulike tema basert på fakta kombinert med egne observasjoner. I dette tilfelle er det imidlertid ikke lett hverken å lete fram fakta eller gjøre observasjoner.

Men en undersøkelse blant «folk flest» i Sør-Afrika sist vinter forteller at 70% av Sør-Afrikas befolkning mener korrupsjonen er blitt verre de siste fem år. Videre plasserer Transparency International i sin 2015 rangering av ulike land i verden Sør-Afrika på 67. plass av de 174 landene som er med i sammenlikningen. De Nordiske landene vurderes som minst korrupte i verden og tar de fem første plassene på denne rangering, med Finland på topp.

Det mest påfallende i Sør-Afrika er at korrupsjonen skjer på nesten alle nivåer i samfunnet, fra president Zuma og hans nærmeste politiske krets på topp og ned til funksjonærer på laveste nivå i forvaltningen. På toppnivå i politikken finner korrupsjonen sted gjennom ulike former for triksing med ressurser. I Sør-Afrika kalles derfor ofte ”politicians” for ”politricians”, det vil si politiske triksere.

På mellomnivå i byråkratiet har begrepet ”tenderpreneurs” oppstått. Dette er en omskrivning av entreprenør. ”Tenderpreneurs” gjør seg rike ved å tildele oppdrag av offentlige tjenester til selskaper som gjerne familiemedlemmer eller de selv er dypt involvert i. Her kan nevnes at den unge partilederen av EFF (Economic Freedom Fighters), Malena, den mest radikale og revolusjonære politikeren og utbryteren av ANC, er den som sies å ha slått seg fram som ”tenderpreneur”.

Og på lavere nivåer i byråkratiet kan en kjøpe seg fordeler og jobber gjennom mindre bestikkelser og lignende. Verre er det ”varslere” har vist seg å få relativ dårlig beskyttelse i landet. Vi vet blant annet av den grunn alt for lite om hva som skjer av korrupsjon på ulike nivåer i dette samfunnet.

Alt er imidlertid ikke mørkt mht til korrupsjonsutviklingen i Sør-Afrika. Rettsystement har vist en robusthet og uavhengighet med hensyn til å ikke latt seg bestikke eller tråkke på. Selv President Zuma har måttet stå til rette for bruk av de offentlige midler (Ca 200 mill Rand) som han har brukt på sitt private landsted Enkandla.

Noen media er fortsatt ikke til enhver tid lojale til ANC og tør formidle utilslørt kritikk. Dessuten er det en voksende folkefront som markerer seg tydelig mot korrupsjonen i landet. Mange i denne voksende folkefront mot korrupsjon sier at Sør-Afrika må vaske trappene fra toppen og nedover. Det betyr at President Zuma og flere av hans ANC partikoryfeer må vekk, før enn landet vil krype oppover på Transparency Internationals korrupsjons-Index. Om Zuma som president overlever fram til neste valg er et åpent spørsmål. Kilder i ANC- partiet har lekket til pressen om at nesten alle i hans indre krets har bedt han forlate sin stilling før neste valg.

 

III. Effektiv bistand

Noen fakta som underbygger vårt arbeid!

Screen Shot 2016-09-06 at 19.39.57

 

”For hver krone som blir investert i tidlig innsats for barn kan samfunnet få tilbake mellom fire og ti kroner i gevinst”. Denne påstanden er hentet fra selveste Havard University i USA, og nærmere begrunnelse vil du kunne finne i en rapport som heter: In The Blind Spot (den blinde flekken). 10% av verdens barn i verden lever uten omsorg, og denne prosenten er trolig mellom 20-30% i UGU-distriktet hvor IMPANDE arbeider. Dette skyldes flere forhold:

Familien som basis celle i den svarte befolkningen har i dette samfunnet over tid mer eller mindre gått i oppløsning. Apartheid-tiden bidro til at menn ofte fikk arbeid i gruvene eller industrien langt unna hjemmene. Kvinnene ble hushjelper hos de hvite, og barn ble ofte overlatt til slitne bestemødre ute i Transkei bantustanden. Deretter bidro HIV-Aids-bølgen ytterligere til at en generasjons omsorgsbærere forsvant. Fattigdommen har heller ikke sluppet taket, og er også en viktig faktor til at barn blir omsorgsløse i disse områdene. Mentaliteten er preget av manglende kunnskap om hva barn trenger, kombinert med lav   kapasitet og forpliktelse til oppfølging.

Rapporten om The Bind Spot (Den blinde flekken) er skrevet av Pia-Lang Holmen for SOS-barnebyer. Hun påpeker at barn ofte havner i blindsonen når utviklingspolitikken utformes. Hvem taler og forsvarer egentlig deres sak rettslig og sosialpolitisk når ikke bevisste og sterke foreldre finnes?

IMPANDE forsøker i samarbeid med den lokale nettverksorganisasjonen, NAG, å tenke helhetlig på hva som kan gjøres for barna i de landlige områder i UGU-distriktet. Vi taler og kjemper for barnas sak. Dvs:

–          Driver kunnskapsformidling og holdningsskapende arbeid i skolene slik at tenåringene unngår tidlig graviditet

–          Kartlegger lokale initiativ for barn (320 slike initiativ er registrert i dette området)

–          Bygger og vedlikeholder barnehager der det er uverdige forhold. Så langt er 20 fått hjelp, og hundre venter på støtte

–          Driver opplæring av barnehagepersonell

–          Bygger hjelpesentral for pårørende av barn med spesielle behov

–          Dokumenterer og synliggjøre barns behov og rettigheter ovenfor nyndighetene

SOS-barnebyer gjør en god og fantastisk stor innsats for de barn som ingen støtte har fra foresatte. Vi i IMPANDE forsøker så langt som mulig å unngå institusjonalisering av barn. Tanken om barnehagen som livslinjen og ”det andre hjem” tiltaler oss mer, der det er mulig! Og vi når fram til flere med begrensede midler på den måten!

Vi håper å få flere med til å kanalisere sitt filantropiske engasjement gjennom IMPANDE!

 

Rolf Olsen

Leder IMPANDE