Fra nyttår 2016 tok Msenti Group i bruk sitt nye senter i Munster. Senteret ble formelt åpnet før jul 2015 med 350 fra lokalbefolkningen til stede.

Dette senteret er ustyrt og oppgradert takket være en donasjon fra Gresvig Sport. Ungdommene selv gjorde arbeidet med å sette senteret i stand. IMPANDE har i 2 år arbeidet for å få kommunen til å leie ut en “hvit elefant”, det vil lokaliteter som ikke er i bruk, til dette ungdsomarbeidet. Senteret skal fungere som et multi-funksjonelt ungdomssenter. Målet er å gi 250 ungdommer støtte og kompetanseutvikling på ulike livsområder.

Msenti Academies satsningsområder

  • Volleyball
  • Teater og poesi
  • Life Skills
  • Zulu dans, Setswana- & Samtidsdans
  • Korvirksomhet
  • Sosialt arbeid fro de fattigste i distriktet

Ildsjelen bak senteret

jacaAfrika er de få lidsjelers land i større grad enn i Norge. I Munster distriktet møtte vi læreren Jaca. En ildsjel opptatt av å gi ungdom, holdninger, ferdigheter og en bedre famtid. 70 ungdommer har kommet til hans hjem 3-4 ganger i uken gjenom 6 år for å trene  målrettet i dans, teater og sport. Og Jaca har stilt strenge krav til treningen, livsførselen  og skolearbeidet til de unge som har vært med.  Msenti Group har vunnet priser på lokale og regionale kulturfestivaler, og blir flittig brukt påde av offentlige og private bedrifter når noe skal feires eller markeres.