I Porsgrunn er det en gruppe kvinner som kan sy, som elsker å sy, og som ikke minst kan lage ganske flotte og avanserte patchwork tepper og -produkter . Motoren i dette arbeidet er Ragnhild Augestad. Hun henvendte seg til IMPANDE og spurte om det var noen som kunne trenge deres produkter i de barnehager som IMPANDE bygger og driver…….

 n10

Det er kaldt på høylandet i Natal om vinteren

Temperaturen kan gå ned til frysepunkt om vinteren i mange av de barnehager som IMPANDE støtter i Sør-Natal. Da er det ikke nok varme å hente i et bølgeblikk-skur uten varmeovn. Mange av de minste barna trenger en liten lur midt på dagen. Da ligger de på betonggulvet—godt tullet inn i klær av ulik kvalitet. IMPANDE hadde i et program i 2015 som bidro med madrasser for de minste i ca 20 barnehager.

Teppene fra sygruppen i Porsgrunn sørger for at barna holder seg varme, selv på de kjøligste dagene. Desstuen er teppene vakre. Detvirker også stimulerende. Kanskje får noen barn også med seg et teppe hjem når de avslutter tiden i barnehagen. Det blir både et godt minne og trolig brukt av flere. Teppene fra Porsgrunn blir r distribuert av en lokal samarbeidsorganisasjon som månedlig kartlegger behov både for mat og klær til de 350 barnehager som finnes i UGU distriktet.

Toalettmapper til Hannes Shelter

Hannes Shelter er et senter for voldsutsatte kvinner. Dette senteret står ferdig i mars og åpner dørene fra 1. april. Senteret rommer 7 familenheter. Og det kan være opptil 25 beboere der.

Når kvinner og barn er blitt utsatt for vold, vil de trolig i slike kriser komme til Hannes Shelter utn å ha med seg kofferter med klær og annet utstyr. Nå holder kvinnene i Porsgrunn på med å sy toalettmapper til alle som kommer til Hannes Shelter. Og innholde i toalettmappene vil Ragnihild Augestad bidra til å kjøpe inn under sitt besøk til senteret i mars.