Bakgrunnshistorikk

Jeg heter Jan Eirik Breen. Sommeren 1981 begynte jeg å bygge seilskøyta Leviata. Det foregikk på Riis Gård på Nordby i Ås kommune. Drømmen var ikke først og fremst å seile langt, men å bygge en båt for familien. Siden sjøsettingen i 1989 har Leviata fungert som familiens hytte hver eneste sommer. Med kjerring, tre barn, katt og bikkje (med hvalper et år!) ombord, har det blitt mange flotte og begivenhetsrike turer i Oslofjorden gjennom årene. Men jeg har også hatt gleden av å seile «gutteturer» både til Shetland, Orknøyene og ikke minst rundt Spitsbergen i 2003.

leviata3I takknemlighet over alle gledene jeg har hatt ombord, begynte jeg for noen år siden å grunne på om det ikke var mulig å bruke Leviata på en slik måte at det også kunne komme flere mennesker til gode. Samtidig dukket en gammel, men så langt uutviklet drøm opp igjen: Drømmen om en alene og nonstop jordomseiling. Med voksne barn, trygg økonomi og egnet båt, hadde jeg nå faktisk muligheten!

Høsten 2012 tok jeg kontakt med Rolf Olsen, styreleder i Impande for å høre med ham om ideén min hadde noe for seg. Nemlig en kombinasjon av filantropi og jordomseiling.

Slik startet arbeidet med Impandes Utdanningsfond.

Jordomseilingsprosjektet

Dette var rammen for prosjektet:

   Jeg skulle prøve å bli den første nordmannen som seilte jorda rundt alene uten stans.

   Jeg skulle samle inn kr. 1 000 000 til et utdanningsfond for ungdom i Sør-Afrik

Tanken var å kombinere disse to målsettingene på en slik måte at det ble spennende for bidragsyterne å gi penger til fondet samtidig som det  ga meg mening å seile dag etter dag alene uten stans i 10 måneder. Planen var nemlig at de som meldte seg som givere, skulle tegne seg for x antall øre for hver nautisk mil Leviata seilte på sin jordomseiling i 2014-2015. Det betydde at motivasjonen min for å gjennomføre jordomseilingen, ville ligge i det faktum at jeg for hver nautisk mil bokstavlig talt seilte inn pengene til fondet.

De siste to årene har Rolf og jeg holdt mange foredrag i ulike foreninger og lag for å skaffe givere til fondet. Men grunnet uforutsette forhold i egen bedrift som krevde mer arbeidsinnsats enn forventet, gikk innsamlingsarbeidet dessverre tregere enn planlagt . Derfor valgte jeg å utsette seilasen i ett år til 2015-2016 for å skaffe flere givere til fondet.

Under båtmessa på Lillestrøm i 2015, passerte innsamlingsprosjektet kr. 500 000. Over 125 enkeltpersoner og enkelte bedrifter hadde tegnet seg som givere. Med flere tiltak og  arrangementer utover våren, syntes målet å være innenfor rekkevidde før avreisen i august.

Krystallsyk og omorganisering av prosjektet

Så skjedde det som jeg ikke trodde var mulig. Under en tre døgns aleneseiling på vei til Molde i påsken, fikk jeg et alvorlig anfall av krystallsyken. Det medførte store problemer med å holde seg på beina og håndtere seil og rigg ombord. Selv om anfallet gikk over etter et par uker på land, fikk jeg i praksis seilingsforbud av skipslegen min når det gjaldt aleneseiling over lange havstrekk. Hva nå? Jeg hadde jo en rekke sponsorer og over 125 givere å forholde meg til.

For å beskrive en omfattende og krevende omorganiseringsprosess kort: Alle sponsorene og 95% av giverne har godkjent følgende opplegg:

leviata2Isteden for jordomseiling, seiler Leviata fra Stjørdal/Trondheim i midten av august med destinasjon Fløyspjeld, Bundefjorden. I løpet av 10 måneder skal jeg fortsette innsamlingsarbeidet til Impandes Utdanningsfond ved å oppsøke foreninger, lag, menigheter, bedrifter og enkeltpersoner. Isteden for at givere bidrar med x antall øre for hver nautisk mil Leviata seiler, er målet å få givere til å binde seg for et fast beløp i 10 måneder. Eventuelt at de bidrar med et enkeltbeløp. På denne måten regner jeg med å nå målsettingen om å samle inn til sammen kr.1 000 000 før turen er over neste sommer.

Et fåtall givere (10) har falt fra under denne omorganiserings-prosessen. De fleste har imidlertid sett målsettingen om å etablere dette utdanningsfondet for Sør-Afrikansk ungdom som viktigere enn seilprosjektets karakter. Heldigvis! Det har vært en viktig motivasjonsfaktor for meg når det gjelder å videreføre et prosjekt som til tider har vært ganske krevende. Både økonomisk og ikke minst mentalt.

Gamalkhestiftelsens Utdanningsfond

Gamalakhe er et fattig område som ligger litt nordøst for Cape Town i Sør-Afrika. Uten utdanning, står ungdommen her foran en trist framtid. Dessverre er det slik at videreutdanning utover grunnskole og ungdomsskole koster penger. Vi snakker om forholdsvis små beløp i norsk målestokk, men uoppnåelige beløp for ungdommene i dette området.

Siden Impande allerede driver et aktivt utdanningsfond for barn og ungdom her (barnehager og skoler, se Impande.com), falt det naturlig for meg å foreslå å bruke den millionen jeg skal samle inn til utdanningsformål. Slik oppstod idéen om å etablere et utdanningsfond til støtte for motiverte ungdommer som ønsker å skaffe seg videreutdanning. Faktisk er vi allerede i gang med å støtte 8 studenter. Dette er studenter som har fått plass på en to års mekanisk høyskole-utdanning fra 1.januar 2016. Etter fullføring av dette studiet, er de garantert videre maritim utdanning betalt av et samarbeid mellom Klaveness Shipping og Sør-Afrikanske sjøfartsmyndigheter. Det har seg nemlig slik at Klaveness har bestemt seg for å rekruttere en betydelig andel av sine sjøfolk fra Sør-Afrika i framtiden. Og ikke minst har rederiet også forpliktet seg overfor Impande ved å prioritere de studentene som er tildelt stipend fra Gamalakhestiftelsens Utdanningsfond. Naturligvis under forutsetning av at de gjennomfører den maritime utdanningen med bestått.

For meg er det naturligvis ekstra morsomt at mitt maritime prosjekt ved dette blir enda mer maritimt. Men forøvrig er fondet selvfølgelig ikke primært myntet på maritim utdanning. All utdanning som bærer videre i det afrikanske samfunnet, er relevant å støtte for fondet!

 leviata1

Lyst til å følge med?

Noen av dere har kanskje blitt oppmerksom på dette prosjektet via ulike medieoppslag. Mer informasjon finner dere på leviata.no og på facebook.com/aleneseilas. Her kan dere følge Leviatas posisjon til enhver tid fram til neste sommer. Fra august vil både hjemmesiden og FB-siden oppdateres hyppig med informasjon om hva som skjer både ombord, til havs og til lands.

Dere som har meldt, eller melder dere til en fast 10-måneders givertjeneste på minimum kr.150 pr. mnd. får dessuten tilsendt de såkalte giverbrevene med førstehåndsinformasjon fra prosjektet ca. en gang i måneden. Det samme gjelder for enkeltbidrag på minimum kr.1500.

Det gjenstår bare å si god sommer! Skulle dere være i nærheten av Leviata (se leviata.no), er dere naturligvis hjertelig velkommen ombord!

Med vennlig hilsen

Jan Eirik Breen

skipper på Leviata

This post is also available in: enEnglish