En ny skolefløy med to klasserom er bygget ved Mlaube videregående skole. Det gjør det mulig å undervise også 11. klassetrinn ved skolen. Elevene slipper da to timer hver vei til nærmeste skole som gir undervisning på trinn 11.

De nødvendige midlene for dette er skaffet til veie fra skoleinnsamlingene.

Mlaube-standard-Kopi